Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI, PRIKAZI, POLEMIKE

HULIGANIZAM: NASILJE I SPORT

Sažetak

Prikaz knjige: Marija Đorić, Huliganizam: nasilje i sport, Nauka i društvo, Beograd, 2012.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2013 УДК 316.624:796(049.3) 241-249
ç