Изабери језик:
Тема броја

ВРЕДНОСТИ И ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ ДРЖАВЕ

ГРУПЕ ГРАЂАНА КАО АКТЕРИ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У СРБИЈИ

Сажетак

Рад истражује питање група грађана и њиховог политичког позиционирања на локалном нивоу власти у Србији. У раду се, најпре пружају основне теоријске претпоставке везане за локалне изборе, локалну демократију и локални ниво власти у Србији. У централном делу рада проучавају се резултати група грађана на локалним изборима у протекле три деценије. Показује се да оне могу бити значајни чиниоци у формирању локалних власти и у појединим ситуацијама и њени носиоци. Притом се долази до закључака да истакнути појединци у локалним заједницама могу чинити окосницу промена у локалним парламентима. Као један од великих структуралних дефицита и недостатака, уочава се истовремено одражавање локалних и парламентарних избора. То води ситуацији да грађани у највећој мери гласају за оне листе за које се опредељују и приликом гласања на националним изборима. Ипак, то није нужно унисоно гласање и многи локални кандидати добијају одређени ниво подршке на изборима. Закључује се да групе грађана могу бити мотори демократизације локалног нивоа власти у Србији пошто су окренуте првенствено ка локалним политикама и питањима локалних заједница. Такође се утврђује да институционални оквир, пре свега изборни систем, територијална организација и једностепена децентрализација погодују јаком утицају националних политичких партија и на локалном нивоу. Упркос оваквом институционалном дизајну, групе грађана су током три претходне декаде показале отпорност и у многим локалним срединама задржала јака политичка упоришта.

кључне речи:

Референце

  Anđelković, Nemanja. 2023. „Kada institucije zakažu: građanske skupštine, participacija i informisanje građana u Srbiji.” U Perspektive političkih nauka u savremenom društvu, ur. Andrea Matijević i Nenad Spasojević, 115‒134. Beograd: Institut za političke studije.

  Barber, Benjamin. 2004. Strong Democracy – Participatory Politics for a New Age. USA: University of California Press.

  Bursać, Dejan, and Dušan Vučićević. 2021. “Election Boycott in a Hybrid Regime: The Case of 2020 Parliamentary Elections in Serbia.” New Perspectives 29 (2): 187–196. doi: https://doi.org/10.1177/2336825X211009106.

  Crozier, Michel J., Samuel P. Huntington, and Joji Watanuki. 1975. The Crisis of Democracy: Report on Governability of Democracies to the Trilateral Commision. New York: New York University Press.

  Evans, Matt. 2010. “Electoral Reform and Political Pluralism in Local Government.” Party Politics 16 (3). New York: Sage Publications.

  Fiket, Irena, Vujo Ilić, and Gazela Pudar Draško. 2022. “Failed Expectations: Can Deliberative Innovations Produce Democratic Effects in Hybrid Regimes?” Philosophy and Society 33 (1): 50‒71. doi: https://doi.org/10.2298/FID2201050F.

  Jovanović, Milan i Petar Matić. 2020. „Izbori odbornika skupština opština i gradova u Srbiji 1990-2020. godine.” U Kako, koga i zašto smo birali – izbori u Srbiji 1990-2020. godine., ur. Milan Jovanović i Dušan Vučićević, 681‒718. Beograd: Institut za političke studije, Službeni glasnik.

  Kojić, Nikola. 2020. „Lokalni izbori: Opštine u kojima nije pobedio SNS.” N1. https://n1info.rs/vesti/a612544-lokalni-izbori-opstine-u-kojima-nije-pobedio-sns/.

  Krug Portal. 2023. „Kako su građani Kraljeva glasali na izborima 2016, 2020. i 2022. godine?” https://www.krug.rs/kako-su-gradani-kraljeva-glasali-na-izborima-2016-2020-i-2022-godine/.

  Lončar, Jelena. 2022. „Izbori za odbornike grada Beograda 2022. godine – akteri, rezultati, posledice.” Srpska politička misao, posebno izdanje (4): 197‒222. doi: https://doi.org/10.22182/spm.specijal42022.9.

  Marinković, Aleksandar and Novak Gajić. 2022. “Serbia-Three Phases of Local Electoral Politics After 1990.” In Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe, eds. Adam Gendźwiłł, Ulrik Kjaer and Kristof Steyvers. London: Routledge, Taylor and Francis Group.

  Matić, Petar. 2012a. „Lokalni izbori u Srbiji 2012.” Srpska politička misao 38 (4): 33‒48.

  Matić, Petar. 2012b. Redizajniranje lokalne samouprave – teorijski i uporedni okvir za modernizaciju lokalne samouprave u Srbiji. Beograd: Institut za političke studije.

  Matić, Petar. 2020. „O potrebi vremenskog odvajanja lokalnih i parlamentarnih izbora u Republici Srbiji.” U Dijalog o izborima 2020, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković, 211‒223. Beograd: Fakultet političkih nauka.

  Matić, Petar. 2022. „Lokalni izbori u Srbiji 2022. godine – akteri, rezulati i posledice.” Srpska politička misao, posebno izdanje (4): 223‒238.

  Mijatović, Marko. 2016. Lokalni izbori u Republici Srbiji nakon obnove višestranačkog sistema 1990-2015. Beograd: Konrad Adenauer Stiftung.

  North, Douglas C, Wallis, John Joseph, and Barry Weingast. 2009. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. New York: Cambridge University Press.

  Perišić, Nikola i Boris Kaličanin. 2023. „Lokalni izbori u Republici Srbiji 2016. i 2020. godine – političke posledice smanjenja izbornog praga.” Srpska politička misao 79 (1): 189‒210. doi: 10.5937/spm79-42701.

  Radio Slobodna Evropa. 2020. „GIK u Šapcu proglasio konačne rezultate lokalnih izbora i pobedu SNS-a.” https://www.slobodnaevropa.org/a/30898509.html.

  Rosenau, James N. 2003. Distant Proximities: Dynamics Beyond Globalization. New Jersey: Princeton University Press.

  Stojanović, Boban. 2022. „Uticaj političkih partija na formiranje lokalnih izvršnih vlasti u Srbiji od 2008. do 2016. godine.” Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 3/2024 3/2024 UDC 321.7(497.11) 25-38