Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ И СРПСКИ ЕТНОС

ГРАЂАНСКИ КОНЦЕПТ ЦРНОГОРСКЕ НАЦИЈЕ – ТЕХНОЛОГИЈА АСИМИЛАЦИЈЕ СРБА IN VIVO

Сажетак

Кроз овај научни рад аутор истражује идентитетско питање у Црној Гори. Предмет истраживања је идентитет као индивидуални доживљај колективних вредносних представа о: пореклу, нацији, вери, држави… Истовремено, овде се идентитету приступа и са становишта друштвеног (и националног) инжењеринга, кроз могућност и технолошке поступке замене идентитета асимилацијом. Аутор поставља проблемску ситуацију у раван запитаности пред чудовишном технологијом преобразбе идентитета прокламованим (и насилно-спроводним) грађанским концептом нације-простора који у својој суштини има поступке асимилације над колективитетима који му се опиру Проблемско питање тада је логично и консеквентно: како сачувати национални идентитет на основу етничког идентитетског порекла, непрекинутог предања, ужлебљене верске припадности (и праксе) и стремљења ка јединственом државотворном простору? Услед међупредметности теме (историја, социологија, политичке и правне науке) аутор користи разнородне методске поступке: одразвојног метода, преко метода унакрсних култура, метода конкретизације и генерализације, до нормативног метода и метода анализе садржаја… Циљ истраживањаје даукаже на штетност грађанског концепта црногорске нације по српске националне интересе. Значај истраживања је од велике важности за дефинисање коначног статуса српског народа у Црној Гори.

кључне речи:

Референце

  1. Đurković Miša, “Srpski narod u Crnoj Gori”, Nova srpska politička misao, од октобра 2006, http://starisajt.nspm.rs/Debate/2006_ djurkocix_cg1.htm
  2. Симеуновић Драган, Нација и глобализација, Зограф, Ниш, 2009.
  3. Bilbija Đuro, “Srpsko pitanje u Crnoj Gori njegoševske glavne linije”, http://www.koreni.net/modules.php?name=News&file=print&sid=642
  4. Trikić Tanja, “Srbima status manjine u Crnoj Gori”, Blic, од 20. маја 2009, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/93314/SrbimastatusmanjineuCrnoj-Gori
  5. Vujanović Dubravka, “Filip Vujanović – braća probleme mogu da reše”, Večernje novosti – online, од 27. јуна 2011. године
  6. Novaković Milica, “Izazovi budućnosti – Crna Gora nema političku elitu nego oligarhiju”, Vijesti-online, од 16. септембра 2011. године, http://www.vijesti.me/vijesti/izazovibuducnosticrnagoranemapolitickuelitunegooligarhijuclanak-38288
  7. Кнежевић Милош, Изневерена држава, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  8. Бранковић Томислав, “Савез комуниста Југославије и религија”, Политикологиј арелигије, 2/07: 81-96, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2007.
  9. Вучинић Маринко, “Расрбљавање Црногораца и нови добросуседски односи”, Нова српска политичка мисао, од 17. јула 2011. године, http://www.nspm.rs/srbijaicmagora/rasrbljavanjecmogoracaidoborsusedskiodnosi.html
  10. Петровић Драган, Станковић Владан, Заједничка држава Србије и Црне Горе, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  11. Jovićević Rade, “Politički projekat crnogorske države i nacije”, Pečat, 51/09, od 27. februara 2009. godine, http://www.pecatmagazin. com/2009/02/51-9/
  12. Бабовић Милован, “Чедомир Антић –  Црногорски идентитет се гради на антисрпству”, Вечерње новости, 16. јули 2011.
  13. Vujović Mišo (интервју), “Predrag Vukić – Srpstvo je Cetinje definitivno izgubilo”, nedeljnik Duga, Beograd, 2001, http://www.srpskapolitika.com/Tekstovi/Komentari/2006/072.html
  14. Петровић Илија, Црногорска похара Куча, Књижевна задруга Српског националног вијећа, Подгорица, 2010.
  15. Станковић Владан, “Српско питање у постреферендумској Црној Гори”, Политичка ревија, 03/06: 521-530, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  16. Стојановић Љубивоје, “Екуменизам и етнофилетизам – православни поглед”, Политикологија религије, 1/07: 133-156, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2007.
  17. http://sr.wikipedia.org/wiki/Демографија_Црне_Горе
  18. http://www.standardmagazin.com/tema.php?ID=783
  19. Суботић Момчило, “Постдејтонско раздобље – Србија и њене политичке странке до НАТО агресије 1999. године”, Политичка ревија, 01/07: 55-78, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  20. Терзић Славенко, “Идеолошки корени црногорске нације и црногорског сепаратизма”, http://www. njegos.org/arhsrpski/idkor.htm
  21. Петровић Драган, Српске политичке странке, Култура полиса, Београд, 2010.
  22. Ђурић Новица, “Србија оптужена да својата Црну Гору”, Политика, 14. јули 2011, http://srb.time.mk/read/580f1d3bb7/d7f9f3c5ff/index.html
  23. Zečević Nenad, “Strategija vlade Srbije nije agresorski dokument”, Infor­mativni portal Analitika, од 9. марта 2011. године, http://www.portalanalitika.me/politika/licnosti/21712-strategija-vlade-srbije-nije-agresorskidokument.html
  24. Ђурашковић Борис, “Национални идентитет Црногораца”, од 17. фебруара 2011, http://www.nspm.rs/srbijaicrnagora/nacionalniidentitetcrnogoraca.html
  25. Marković, Savić Štedimlija, Osnovi crnogorskog nacionalizma, Zagreb 1937.
  26. http://www.standardmagazin.com/tema.php?ID=804
  27. Летопис попа Дукљанина/Барски родослов или Gesta Regnum Sclavorum, (уредио) Живковић Тибор, Историјски институт/ Манастир Острог, Никшић/Београд, 2009.
  28. Kulišić Špiro, O etnogenezi Crnogoraca, Pobjeda, Titograd, 1980.
  29. Đuranović Draško, “Srpsko-crnogorski identitetski čvor”, Informativni portal Analitika, од 14. јула 2011, http://www.portalanalitika.me/politika/tema/31680-srpsko-crnogorski-identitetski-vor.html
  30. Ђурић Новица, “Тајна вечера за повратак Ђукановића”, Политика, 24.  септембар 2011.
  31. Радојевић Bojo: “Мило се враћа?”, Вечерње новости, 23. септембар 2011.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 323.1(=163.41)(497.16) 69-88