Izaberi jezik:
Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

GLOBALNI ISLAM

Sažetak

Prikaz knjige: Haled Fuad Alam, Globalni islam, prevela Anđela Milivojević, Službeni glasnik (Biblioteka Svedoci epohe), Beograd, 2012, 156 strana.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2013 УДК 322:28(049.3) 327-336
ç