Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA I FILOZOFIJA POLITIKE

GLOBALNE KOMUNIKACIJE I SVETSKO DRUŠTVO: PROBLEM LEGITIMACIJSKOG DEFICITA

Sažetak

U ovom radu analiziraćemo tematizovanje sveta kao svetskog društva. Naša pretpostavka je da je, zahvaljujući globalnim komunikacijama, svet postao jedinstveno društveno polje, da je svet života sada postao život sveta. U tom smislu, neophodna je i analiza promena koje su se dogodile u odnosu društvo – država. Naime, u novovekovnom smislu, moderna društva su konstituisana kao relativno zatvoreni, samoreferentni sistemi, u kojima je svet života uokviren granicama nacionalnih država. Intenziviranje i ekstenziviranje procesa komunikacije relativizovalo je granice ovako zatvorenih sistema, stvarajući mogućnost za uspostavljanje svetskog društva. Međutim, praktična politička (infra)struktura i dalje je fiksirana na starim obrascima i, objektivno, zaostaje za ovom promenom stvarajući tako deficit legitimnosti u političkom polju.

Ključne reči:

Reference

  1. Бауман, Зигмунт, „Туристи и вагабунди“, у зборнику: Глобализација – мит или стварност (приредио: Владимир Вулетић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
  2. Бауман, Зигмунт: Флуидни страх, Mediterran Publishing, Нови Сад, 2010.
  3. Витгенштајн, Лудвиг: Tractatus logico-philosoficus, Веселин Маслеша, Сарајево, 1960.
  4. Гиденс, Ентони: Последице модерности, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  5. Гиденс, Ентони, „Свет који нам измиче: прво предавање“, у зборнику: Глобализација – мит или стварност (приредио: Владимир Вулетић), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
  6. Кардон, Доминик: Интернет демократија, Фабрика књига, Београд, 2013.
  7. Лиотар, Жан-Франсоа: Постмодерно стање, Братство-јединство, Нови Сад, 1988.
  8. Luhmann, Niklas: Globalization or World Society? How to conceive of modern society, Internet, www.generation-online.org/p/fpluhmann2.htm.
  9. Луман, Никлас: Друштвени системи, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2001.
  10. Меклуан, Маршал: Познавање општила – човекових продужетака, Просвета, Београд, 1971.
  11. Орловић, Славиша: Политиколошки огледи, Службени гласник, Београд, 2010.
  12. Парсонс, Талкот: Друштва, Аугуст Цесарец, Загреб, 1988.
  13. Парсонс, Талкот: Друштвени систем, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, 2009.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2016 УДК 316.776:316.32 43-59
ç