Tema broja

IZAZOVI SOCIJALNE ZAŠTITE DECE KAO POSEBNO OSETLJIVE GRUPE STANOVNIŠTVA

Globalna socijalna politika

Sažetak

Prikaz knjige:

Nikola Jejts, Globalna socijalna politika, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2017.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 2/2020 2/2020 УДК 304(049.3) 117-121
ç