Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА НЕУТРАЛНОСТ, СТРАТЕШКО ОДВРАЋАЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНИ ИНТЕГРИТЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„ГЛОБАЛНА БРИТАНИЈА” У МЕЂУНАРОДНОЈ ПОЛИТИЦИ И СТРАТЕШКЕ ОПЦИЈЕ СРБИЈЕ У ОДНОСИМА СА УЈЕДИЊЕНИМ КРАЉЕВСТВОМ

Сажетак

Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске званично је напустило Европску унију 2020. године. У складу са овом великом променом, званични Лондон је изградио нову интегрисану стратегију деловања тзв. „Глобалне Британије” у међународним односима. Овај рад настоји да пружи одговор на питање шта се може очекивати од политике Уједињеног Краљевства према Србији и региону, те на који ће начин стратешки избори Србије утицати на билатералне односе две државе. Како би се то утврдило, полази се од анализе стратешких докумената у области одбране и спољних послова, које је Влада Њеног Величанства објавила марта 2021. године, као и од праксе деловања Уједињеног Краљевства према Србији од 2016. године до данас. У раду се тврди да ће деловање Уједињеног Краљевства у региону бити у великој мери одређено глобалном британском стратегијом запречавања ширења руског и кинеског утицаја. Такође, тврди се и да ће, услед рата у Украјини, однос Србије према Русији и у мањој мери према Кини, примарно утицати и на будућност односа Београда и Лондона. Остале теме које ће имати утицај биће став Београда према Косову и Метохији, Босни и Херцеговини, безбедносној сарадњи са НАТО, те друга регионална питања.

кључне речи:

Референце

  • Danas. 2018. „Velika Britanija nije stavila Kosovo na dnevni red u SB.” Danas. 2. avgust 2018. https://www.danas.rs/vesti/politika/velika-britanija-nije-stavila-kosovo-na-dnevni-red-u-sb/.
  • Department for Business and Trade. 2023. “Trade and Investment Factsheets: Serbia.” HM Government. 18 May 2023. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1156509/serbia-trade-and-investment-factsheet-2023-05-18.pdf.
  • Foreign, Commonwealth and Development Office. 2021. “UK announces new Special Envoy to the Western Balkans.” HM Government. 2 December 2021. https://www.gov.uk/government/news/uk-announces-new-special-envoy-to-the-western-balkans.
  • Government of the United Kingdom. 2021. “Overseas Business Risk – Serbia.ˮ HM Government. 4 February 2021. https://www.gov.uk/government/publications/overseas-business-risk-serbia/overseas-business-risk-serbia.
  • Hill, Christopher. 2019. The Future of British Foreign Policy: Security and Diplomacy in a World after Brexit. Cambridge: Polity Press.
  • Joksimović, Aleksandra. 2018. “The Relations Between the United Kingdom and the FR Yugoslavia (Serbia and Montenegro) in 2000-2005.” In: British-Serbian Relations: From the 18th to the 21st Centuries, eds. Slobodan G. Markovich, 419‒438. Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Political Science, Zepter World Book.
  • Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore. 2021. „Krivokapić – Džonson: Historijski susret premijera Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva.ˮ Vlada Crne Gore. 7. jul 2021. https://www.gov.me/en/article/pm-krivokapic-to-pay-two-day-visit-to-the-united-kingdom-and-meet-with-boris-johnson.
  • Krstić, Milan. 2020. „Strategije destigmatizacije u spoljnoj politici država: studija slučaja spoljne politike Republike Srbije od 2001. do 2018. godine.ˮ Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu: Fakultet političkih nauka.
  • Krstić, Milan. 2021. “Continuity and changes in the US foreign policy towards the Western Balkans during the first year of Biden’s presidency: Third Obama’s or second Trump’s term.” Politika nacionalne bezbednosti 21 (2): 175‒200. doi: 10.22182/pnb.2122021.9.
  • Maričić, Slobodan. 2023. „Srbija, Britanija i vize: Da li onlajn peticija može da donese lakši put u London.ˮ BBC News na srpskom. 19. april 2023. https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-65325426.
  • Markovich, Slobodan G. 2018. “British Diplomats in Belgrade and Serbian Ministers at the Court of St. James’s, 1873-1919.” In: British-Serbian Relations: From the 18th to the 21st Centuries, eds. Slobodan G. Markovich, 193‒218. Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Political Science, Zepter World Book.
  • Masters, Johnatan and Will Merrow. 2023. “How Much Aid Has the U.S. Sent Ukraine? Here Are Six Charts.” Council on Foreign Relations. 22 February 2023. https://www.cfr.org/article/how-much-aid-has-us-sent-ukraine-here-are-six-charts.
  • Mills, Claire. 2023. “Military assistance to Ukraine since the Russian Invasion: Research Briefing.” House of Commons Library. 30 March 2023. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9477/CBP-9477.pdf
  • Ministarstvo odbrane [MO]. 2019. „Bilateralne konsultacije sa Ujedinjenim Kraljevstvom.” Ministarstvo odbrane Republike Srbije. 7. februar 2019. https://www.mod.gov.rs/cir/13605/bilateralne-konsultacije-sa-ujedinjenim-kraljevstvom-13605.
  • Ministarstvo odbrane [MO]. 2020. „Bilateralne konsultacije Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva u oblasti bezbednosne i odbrambene politike.” Ministarstvo odbrane Republike Srbije. 12. mart 2020. https://www.mod.gov.rs/cir/15168/bilateralne-konsultacije-srbije-i-ujedinjenog-kraljevstva-u-oblasti-bezbednosne-i-odbrambene-politike-15168.
  • Ministarstvo odbrane [MO]. 2021. „Bilateralne konsultacije u oblasti bezbednosne i odbrambene politike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.” Ministarstvo odbrane Republike Srbije. 19. maj 2021. https://www.mod.gov.rs/cir/17394/bilateralne-konsultacije-u-oblasti-bezbednosne-i-odbrambene-politike-srbije-i-ujedinjenog-kraljevstva-17394.
  • Ministarstvo spoljnih poslova [MSP]. n.d. „Ujedinjeno Kraljevstvo: bilateralni odnosni.” Ministarstvo spoljnih poslova. Poslednji pristup 27. aprila 2023. https://www.mfa.gov.rs/spoljna-politika/bilateralna-saradnja/ujedinjeno-kraljevstvo.
  • Ministry of Defence [MoD]. 2021. “Ben Wallace is first ever Defence Secretary to visit Serbia.” HM Government. 18 June 2021. https://www.gov.uk/government/news/ben-wallace-is-first-ever-uk-defence-secretary-to-visit-serbia.
  • Ministry of Defence [MoD]. 2021a. “Defence in a competitive age.” HM Government. March 2021.https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/974661/CP411_-Defence_Command_Plan.pdf.
  • N1. 2016. „Princ Čarls se sastao sa Vučićem, Nikolićem, Patrijarhom.” N1. 16. mart 2016. https://rs.n1info.com/vesti/a143362-princ-carls-u-beogradu/.
  • Nye, Joseph. 2009. “Get Smart: Combining Hard and Soft Power.” Foreign Affairs 88 (4): 160‒163.
  • Office of the Prime Minister [OPM]. 2021. “Global Britain in a competitive age.” March 2021, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/975077/Global_Britain_in_a_Competitive_Age_the_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf.
  • Privredna komora Srbije [PKS]. n.d. „Pregled spoljnotrgovinskih kretanja – bilateralni odnosi Srbije i drugih zemalja sveta.” Privredna komora Srbije. 27. april 2023. https://pks.rs/pregled-spoljnotrgovinskih-kretanja.
  • Republički zavod za statistiku [RZS]. 2022. Statistički godišnjak Republike Srbije 2022. Beograd: Republički zavod za statistiku. https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/publikacije/?d=2&r=.
  • Skingsley, Juliet. 2020. “Countering Threats Below the Threshold of War.” Chatham House. 2 December 2020. https://www.chathamhouse.org/2020/12/countering-threats-below-threshold-war.
  • Srbija stvara. n.d.. „Prva kreativna ambasada Republike Srbije.” Srbija stvara. Poslednji pristup 27. april 2023. https://serbiacreates.rs/projekat/прва-кретивна-амбасада-републике-срб/?pismo=cir.
  • Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, „Službeni glasnik Republike Srbije” br. 94/2019-13 – dr. https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/strategija/2019/94/2.
  • Syariafuddin, Kurniawan, Anak Agung Perwita and Munif Prasojo. 2022. “The utilization of military power in foreign policy: A case study of the acceptance of the United Kingdom as a dialogue partner for ASEAN.” Jurnal Perahanan 8 (1): 11‒21. doi: http://dx.doi.org/10.33172/jp.v8i1.1335.
  • Štetin-Lakić, Jovana. 2016. „Džonson: Politički napredak i ekonomski uspeh Srbije.” N1. 10. novembar 2016. https://rs.n1info.com/vesti/a207278-aleksandar-vucic-i-boris-dzonson-u-beogradu/.
  • Tanjug. 2023. „Momirović: Prošla godina rekordna kada je reč o ukupnoj robnoj razmeni sa UK.” Radio-televizija Vojvodine. 11. maj 2023. https://rtv.rs/sr_lat/ekonomija/momirovic-prosla-godina-rekordna-kada-je-rec-o-ukupnoj-robnoj-razmeni-sa-uk_1443924.html.
  • Telegraph. 2021. “UK signs deal with Serbia to counter ‘malign influence’ of Russia.” Telegraph. 18 June 2021. https://www.telegraph.co.uk/news/2021/06/18/defence-secretary-signs-britain-closer-military-relationship/.
  • Vlada Republike Srbije [VRS]. 2020. „Jačanje bilateralnih odnosa Srbije i UK nakon pandemije.ˮ Vlada Republike Srbije. 19. jun 2020. https://www.srbija.gov.rs/vest/474273/jacanje-bilateralnih-odnosa-srbije-i-uk-nakon-pandemije.php.
  • Vlada Republike Srbije [VRS]. 2021. „Srbija i UK potpisale Aranžman o unapređenju saradnje u oblasti saradnje u oblasti odbrane.” Vlada Republike Srbije. 16. jun 2021, https://www.srbija.gov.rs/vest/553989/srbija-i-uk-potpisale-aranzman-o-unapredjenju-saradnje-u-oblasti-odbrane.php.
  • Vojinović, Petar. 2022. „Prva zvanična reakcija Velike Britanije na mogući prodaju polovnih ’Tajfuna’ Srbiji.” Tango Six. 29. april 2022. https://tangosix.rs/2022/29/04/prva-zvanicna-reakcija-velike-britanije-na-mogucu-prodaju-polovnih-tajfuna-srbiji/.
  • Vojinović, Petar. 2022a. „Razjašnjena nedelja najave novih nabavki za RV i PVO: Srbija zadržava tri eskadrile borbenih aviona, Rafal i Tajfun najveći konkurenti, F-16 ispao iz razmatranja.” Tango Six. 18. april 2022. https://tangosix.rs/2022/18/04/razjasnjena-nedelja-najave-novih-nabavki-za-rv-i-pvo-srbija-zadrzava-tri-eskadrile-borbenih-aviona-rafal-i-tajfun-najveci-konkurenti-f-16-ispao-iz-razmatranja/.
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske [ZPSPTS], „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 13/2021 – dr. zakon, http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2021/13/1/reg.
  • Živković, Zvjezdan. 2015. „Ruski veto blokirao rezoluciju o Srebrenici, oštre reakcije SAD i Britanije.” Slobodna Evropa. 8. jul 2015. https://www.slobodnaevropa.org/a/rezolucija-o-srebrenici-nije-prosla-rusija-ulozila-veto/27116786.html.
периодика Српска политичка мисао 2/2023 2/2023 УДК 351.862/.863(497.11:410) 355.02(497.11:410) 159-184