Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И НАЦИОНАЛНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

Сажетак

У овом раду биће речи о месту и улози српског наро­да у процесима глобализације. Захваћен неумитним процесима глобализације, српски народ налази се пред изазовима сопственог нестанка, што због непостојања националне стратегије, што због агресивних насртаја оног дела човечанства, који глобализацију посматра као средство унификовања читавог света по јединственим мерилима.

кључне речи:

Референце

  1. Pečujlić, Miroslav: Globalizacija – dva lika sveta, Gutembergova galaksija, Beograd, 2002.
  2. Кнежевић, Милош: Moć Zapada, Mali Nemo, Pančevo, 2005.
  3. Дугин, Александар: “Интервју”, Национални интерес, бр. 01/2006, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  4. Матић, Петар: “Глобализација и национални идентитет”, Српска политичка мисао, 01-02/2006, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  5. Бурдије, Пјер Вакан, Лоик: “Нова планетарна Вулгата”, Национал­ни интерес, 01/2006, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  6. Станковић, Владан: “Пројекат прављења хрватске нације”, Српска слободарска мисао, бр. 07/2007, Београд, 2007.
  7. Бодрожић, Ђуро: “Распад југословенске државе и политичка криза у Србији данас”, Политичка ревија, бр. 03/2005, Институт за политич­ке студије, Београд, 2005.
  8. Милосављевић, Петар: “Корпус српског народа и мултиконфесионалност”, Национални интерес, бр. 01/2006, Институт за политичке сту­дије, Београд, 2006.
  9. Петровић, Драган, Станковић, Владан: Заједничка држава Србије и Црне Горе, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  10. Терзић, Славенко: “Косово и Метохија и нове стратегијске границе”, Национални интерес, 01/2006, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
периодика Политичка ревија 1/2008 УДК: 316.324.8:323.1(=163.41) 161-170