Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKI I SOCIJALNI IZAZOVI

GLOBALIZACIJA I KONCEPT SOCIJALNIH PRAVA

Sažetak

U ovom radu autori pokušavaju da sagledaju problem primene i funkcionisanja socijalnih prava u uslovima globalizacije i oštre međunarodne konkurencije. U prvom delu rada analizira se uticaj globalizacije na koncept socijalne države i naglašava se da je neophodno da se reformiše socijalna država, tako što će se učiniti sposobnom da odgovori novim izazovima, a naročito onima koji su nastali promenama u globalnom kontekstu i strukturi društva. U drugom delu rada, predmet istraživanja je ostvarivanje socijalnih prava u uslovima globalizacije i sve veće fleksibilizacije i deregulacije radnog prava. Naime, postavlja se pitanje kako radno pravo i društvo uopšte, mogu efikasno da odgovore na sve prisutni trend smanjivanja nivoa socijalne zaštite? Ovaj napad na socijalna prava, i nastojanje da radni odnosi sve više ponovo postanu sasvim slobodno, tržišno regulisani odnosi, predstavlja i napad na posebnost i samostalnost radnih odnosa u celini. Takođe, u ovom delu rada autori će ukratko analizirati i trenutnu situaciju u pogledu ostvarivanja i zaštite socijalnih prava u Republici Srbiji.

Ključne reči:

Reference

  1. Ascoli U., Ranci C., Dilemmas of Welfare Mix The New Structure of Welfare in Era of Privatization, New York, 2002.
  2. Conte M., „The Workers in the Globalized Economy: The European Way to the Fo­undation and Enforcement of the Social Rights“, Richmond Journal of Global Law and Business, бр. 2/2001, Virginia, 2001, стр.
  3. Davies Р., Freedland M., „Labor Markets, Welfare and the Personal Scope of Em­ployment Law“, Comparative Labour Law and Policy Journal бр. 21/1999, Illinois 1999, стр. 78.
  4. Flanagan R., Labour standards and international economic adventage, Palo Alto, 2002.
  5. Gahan G. P., „European Unemployment: The Role of Labour Market Regulation“? Comparative Labour Law and Policy Journal бр. 19/1998, Illinois 1998, стр. 35-53.
  6. Haralambos M., Holborn М., Социологија: теме и перспективе, Загреб, 2002.
  7. Хобс Т., Левијатан I-II, Ниш, 1991.
  8. International Labour Organization, Reducing the decent work deficit: A global challenge, Report of the Director General, Geneva, 2001.
  9. International Labor Organization, Universal Challenge: Social Security for the World, World of Work, бр. 49, Geneva, 2003.
  10. Јашаревић С., Социјално право, Нови Сад, 2010.
  11. Јовановић П., „Остваривање и заштита социјалних права“, Часопис за радно и социјално право, Београд, 2010, стр. 47-56.
  12. Јовановић С., Уставно право, Београд, 1924.
  13. Лубарда Б., „Концепт социјалног грађанства у праву Европске Уније“, Часо­пис за радно и социјално право, Београд, 2011, стр. 16.
  14. Маринковић, Д., „Социјална права између индустријских конфликата и социјалног партнерства“, Часопис за радно и социјално право, Београд, 2009, стр. 188.
  15. Миличић В., „Социјална држава, држава благостања“, Ревија за социјалну политику, бр. 3-4, Загреб, 1996, стр. 261.
  16. McFate K., Introduction: Western States in the New World Order, New York, 1995, стр.
  17. Перовић С., „Право и достојанство човека“, Правни живот, бр. 3-4/2006, Бе­оград, 2006, стр. 11.
  18. Петровић А., „Социјална сигурност и људско достојанство“, Часопис за рад­но и социјално право, бр. 1/2008, Београд 2008, стр. 472.
  19. Пусић Е., „Увјети институционалне стабилизације социјалне државе“, Ревија за социјалну политику, бр. 3-4, Загреб, 1996, стр. 199.
  20. Supiot A., Beyond Employment: Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe, Oxford 2001.
  21. Тинтић Н., „Социјално право и социјална сигурност“, Годишњак Правног факултета у Бања Луци, 1977, стр. 34.
  22. Шундерић Б., „Различита значења израза социјално право“, Часопис за радно и социјално право, бр. 1-8/2008, Београд, 2008, стр. 433-454.
  23. Шундерић Б., „Социјално право основне идеје и вредности“, Часопис за радно и социјално право, Београд, 2009, стр. 453.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2012 УДК: 316.324.8:304 169-186
ç