Izaberi jezik:
Tema broja

EVROPA I EVROAZIJA

GLAVNI GEOPOLITIČKI VEKTOR U POSTSOVJETSKOM VREMENU I KAKO ODGOVORITI NA NJEGA

Sažetak

Kao glavni geopolitički vektor u savremenom svetu odredili smo nastupanje Zapada prema Rusiji. Taj vektor ima dva pravca zapad-istok i jug-sever. NATO pakt se širi prema granicama Rusije a vojna infrastruktura se sve više osnažuje. U isto vreme vodi se ekonomski i propagandni rat protiv Rusije, što se može okarakterisati kao novi hladni rat. Ovakva situacija je veoma opasna i predstavlja pretnju svetskom miru i dovodi do mogućnosti trećeg svetskog rata i upotrebe nuklearnog oružja. Navodimo moguće odgovore Rusije na ovakve izazove.

Ključne reči:

Reference

  • Волович Олексiй, „Балто-Черноморскй Союз: перспективи реализацiï,“ Борисфен Iнтел, http://bintel.com.ua/uk/article/volodich-balto/
  • Дугин Александар, Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • Пророковић Душан, „Геополитичка димензија макрорегионалних стратегија     ЕУ“, Национални интерес , Институт за политичке студије, Београд, год. X vol. 19, бр. 1/2014 стр. 9-27.
  • Степић Миломир, „Деатлатизацијом до стабилизације Балкана: српски национални интерес“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, год. XIII, vol. 28, број 1/2017, стр. 9-37.
  • Шмит Карл, „Земља и Море“, у: Дугин Александар, Основи геополитике, књига 2, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • МЕМОРАНДУМ політичних та громадських організацій Альянсу Балто-Чорноморських Націй (АБЧН), http://ukrpohliad.org/komentari/memorandum-polity-chny-h-ta-gromads-ky-h-organizatsij-al-yansu-balto-chornomors-ky-h-natsij-abchn.html 05/10/2018
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2018 2/2018 УДК 327::911.3(100)“20“ 83-101
ç