Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА

ГЛАСИНЕ КАО ВИД СИМБОЛИЧКЕ МОЋИ – МЕДИЈИ ИЗМЕЂУ ИСТИНЕ И МАНИПУЛАЦИЈЕ

Сажетак

У раду се излажу различити аспекти гласина, како настају, када се појављују, на који начин се може живети са гласинама или на који начин их употребити. Ослањајући се на постмодерну теорију Бодријара, покушаћемо да докажемо да уз помоћ медија, гласине, непрестаним понављањем постају чињенице. Захваљујући интернету, који обезбеђује мултиплицирано ширење порука, гласине се шире невероватном брзином, готово у реалном времену. Данас је за многе информације веома тешко сазнати извор,  а пропраћене слањем слика, добијају невероватну моћ.

кључне речи:

Референце

  • Барбуловић Саша, Јевтовић Зоран, Поповић Миодраг, Лакићевић Радан, Амнезија јавности – од пропаганде до тероризма, Графо комерц, Београд, 2004.
  • Вулевић Бранимир, „Комуникације војске путем савремених медија“, у зборнику:  Иновациона решења опративног менаджмента за ревитализацију привреде Србије, (Биљана Стошић, Наташа Петровић, Слободан Антић  ур.) ФОН Универзитет Београд, 2015.
  • Вуковић Слободан, Етика западних медија, Институт друштвених наука Београд, 2014.
  • Дашић Дејан, „Брендирање држава и нација“ Култура, бр 139, 2013, 396-415.
  • Дашић Дејан, „Етички аспекти маркетинг микса непрофитних организација, Пословна економија, год 8, бр. 2, 2014, 315-330.
  • Дашић Дејан, „Кинематографија у функцији стварања негативних стереотипа о Србима“, Социолошки преглед, vol. XLIX, no. 1, 2015, 25–46.
  • Дашић Дејан, ЈелицаСтаменковић „Масмедији у функцији глобализације мира“, у зборнику: „Допринос науке друштву у транзицији“ (Небојша Мацановић, Велибор Лалић ур.), Европски Дефендологија центар,  Бања Лука, 2015, 921-934.
  • Дашић Дејан, Ратковић Милијанка, Дамњановић Александар, „Медијске манипулације у функцији новог светског потретка, у зборнику: Век српске голготе 1915-2015, (Никола Данчетовић, Сузана Стојковић, ур.), Филозофски факултет Приштина, са привременим седиштем у Косовској Митровици, Књига 3, 2015, 151 -168.
  • Дашић Дејан, „Мас медији у функцији ревизије историје“, у зборнику: Настава и наука у времену и простору, (Живорад Миленовић,Снежана Башчаревић), Лепосавић, 2015,  1067-1082.
  • Јевтовић Зоран, Арацки Зоран, „Моћ гласина и дезинформација у креирању моралне панике на друштвеним мрежама“ у зборнику:  Интернет и друштво  (Драган Тодоровић, Далибор Петровић, Драган Прља, Ур.) Српско социолошко друштво,Универзитет у Нишу – Филозофски факултет,Институт за упоредно право, Београд: Ниш и Београд, 2014, 319-336.
  • Јирген Елзнер, Ратне лажи: од косовског сукоба до процеса Милошевићу, Јасен, Београд, 2004.
  • Капферер Жан-Ноел, Гласине-најстарије средство информисања на свету, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци; Нови Сад, 2016.
  • Марковић Милета, Зло постаје право, Златна књига, Јагодина, 2011.
  • Милојевић Цвијетин, Етика јавне речи i односи с јавношћу у зборнику: Етика јавне речи у медијима и политици, (Зоран Вацић Ур), Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2004, 135-152.
  • Радојковић Момчило, Кодекси професионалне етике, У: Етика јавне речи у медијима и политици, (Зоран Вацић Ур), Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2004, 51-69.
  • Роганић Милорад, „Настанак, развој и сузбијање гласина“   у зборнику: Етика јавне речи у медијима и политици, (Зоран Вацић Ур), Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2004,  195-204.
  • Радојковић Момчило, “Кодекси професионалне етике”, у зборнику: Етика јавне речи у медијима и политици, (Зоран Вацић Ур), Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2004.
  • Allport Gordon, Postman Leo, The psychology of rumor.: Henry Holt & Co, New York, 1947.
  • Bodrijar Žan, Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi, 1991.
  • Bodrijar Žan, Rat kao spektakl, Beograd, Novinarstvo 1, Institut za novinarstvo, 1991.
  • Dasic Dejan, Ratkovic Milijanka, „The function of historiography in state and nation rebranding”, Култура полиса, бр 27, 2015, 445-457.
  • Fan Ying, Branding the nation: „What is being branded“? Journalor Vocation Marketing, Volume12, Number 1, 2006, 5-14.
  • Foa Marčelo, Gospodari medija-spin doktori i manipulacija javnošću u službi vlasti, Clio, Beograd, 2017.
  • Isaković Zlatko, “Glasine u ratu – pojam, uloga i zaštita” Vojno delo, vol. 44, br. 1-2, 1992, 182-195.
  • Meerman David, Marketing &PR : u stvarnom vremenu, Zagreb: Denona d.o.o., 2011.
  • Nojbauer Hans-Joahim, Fama-istorija glasina, Clio, 2010.
  • Obradović Neven, Bajić PredragKako je počeo Veliki rat na Tviteru, u zborniku: Internet i društvo, (Dragan Todorović, Dalibor Petrović, Dragan Prlja, ur.). Srpsko sociološko društvo, Univerzitet u Nišu – Filozofsku fakultet, Institut za uporedno pravo, Beograd. 2014, 299-318.
  • Žaket Dejl, Novinarska etika: moralna odgovornost u medijima, Službeni glasnik, Beograd, 2007
  • Zheltukhina Marina, Slyshkin Gennady, Ponomarenko Elena, Busygina Maryana and Omelchenko Anatoly, “Role of Media Rumors in the Modern Society”, International Journal of environmental & science education, Vol. 11, No. 17, 2016, pp. 10581- 10589.
  • Vlada je širenjem glasina destabilizovala Agrokor, https://www.vecernji.hr/vijesti/ivica-todoric-objavio-novi-blog-u-kojem-otkriva-tko-je-pravi-krivac-za-slucaj-agrokor-1197646.
  • Qinying Liao, Lei Shi, She Gets a Sports Car from Our Donation: Rumor Transmission in a Chinese Microblogging Community, http://lcs.ios.ac.cn/~shil/paper/Weibo_CSCW.pdf
  • http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:641718-Lazna-vest-pokrenula-sukob-Pakistana-i-Izraela-putem-tvitera
  • http://www.novosti.rs/vesti/planeta.299.html:743686-Erdogan-rekao-za-SAD-da-su-siledzije-Turska-je-pod-ekonomskom-opsadom-ne-mogu-da-prisvoje-nasu-imovinu
  • http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:742226-NOVOSTI-SAZNAJU-Vojnici-na-gotovs-zbog-KiM
  • https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/13/hawaii-ballistic-missile-threat-alert-false-alarm
периодика Национални интерес 2/2018 2/2018 УДК 316.774:32.019.5 61-80