Izaberi jezik:
Tema broja

POSEBNO OSETLJIVE GRUPE STANOVNIŠTVA SUOČENE SA DISKRIMINACIJOM, NEPRAVIČNOŠĆU I NEJEDNAKOŠĆU OSETLJIVE GRUPE STANOVNIŠTVA

Gerontologija

Sažetak

Prikaz knjige:
Zoran Vesić Gerontologija Fakultet
političkih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Beograd 2021, str. 230

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Socijalna politika 1/2021 1/2021 УДК 613.98(049.3) 101-104
ç