Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ГЕОПОЛИТИКА ТРИДЕСЕТОГОДИШЊЕГ РАТА И СРБИ У ЊОЈ

Сажетак

Тема овог научног рада је Тридесетогодишњи рат (1618-1648). Предмет истраживања сконцентрисан је на верску и геополитичку (ре)конфигурацију Европе у Тридесетогодишњем рату, и месту Срба у њему. Односи међу европским силама након окончања рата потрајали су до првих Наполеонових освајања (на самом почетку XIX века), а принципи Вестфалског мировног уговора протегли су се све до краја Другог светског рата, безмало три века. Отуда је и значај Тридесетогодишњег рата од велике важности за међународне односе. Подпадањем под турско ропство Срби су се, управо од средине XVI до краја XVII века, нашли у никада тежој политичкој ситуацији. Стога се намеће Проблемско питање: Какав је допринос Срба геополитичким дешавањима током Тридестогодишњег рата? Мишљења смо да је ово најзапостављенији период српске историје, о коме се готово ништа не зна, па би било пожељно, и чак нужно, разсветлити га. Управо у разсветљавању верских и геополитичких односа снага у Тридесетогодишњем рату, и улози Срба у овим збивањима, треба тражити Научни значај и Друштвене домашаје овог истраживања. Архивска грађа и други извори тек у назнакама нам пружају необходне материјале за обраду података. Стога су се аутори у истраживању определили за следеће методе: историографски приступ, теорију игара, аналитички метод, дедуктивно закључивање…

кључне речи:

Референце

  • Charvériat, Émile (1883). La Bataille de Fribourg, 3-5 août 1644. Lyion: Imprimerie Pitrat Aine
  • Cvjetović, Dario (2017). Hrvatski vojnici u Tridesetogodišnjem ratu. Osijek: Studij povjesti i pedagogije.
  • Dirlmeier, Ulf (1998). Povijest Njemačke. Zagreb: Barabat.
  • Gotthard, Axel (2016). Der Dreißigjährige Krieg – Eine Einführung. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag.
  • Grimm, Friedrich (1941). Le testament politique de Richelieu. Paris: Flammarion.
  • Lockhart, Paul Douglas (1996). Denmark in the Thirty Years’ War, 1618-1648 – King Christian IV and the Decline of the Oldenburg State. Selinsgrove: Susquehanna University Press.
  • Mainsen, Tomas (2014). Istorija Švajcarske. Beograd: Albatros Plus.
  • Osiander, Andreas (2001). „Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth“. International Organization. Vol. 55. № 2 (Spring): 251-287. Cambridge University Press.
  • Schröder, Peter (1999). „The Constitution of the Holy Roman Empire after 1648 – Samuel Pufendorf’s Assessment in His Monzambano“. The Historical Journal. Vol. 42, No. 4: 961-983. Cambridge University Press.
  • Zagolla, Robert (2007). Sachsen – eine kleine Geschichte. Sächsische Landeszentrale für politische Bildung
  • Wilson, Peter (2009). Europe’s Tragedy – A History of the Thirty Years War. London: Penguin Group, 2009.
  • Ивић, Алекса (1929). Историја Срба у Војводини – од најстаријих времена до оснивања Потиско-Поморишке границе 1703. Нови Сад.
  • Ивић, Алекса. „Романтична љубав Петра Бакића и Сузане Форгач“. Време. Београд: 5. јануар 1941.
  • Колунџија, Зоран (2008). Војводина – од најстаријих времена до Велике сеобе. Нови Сад:  Прометеј.
  • Поповић, Душан (1957). Срби у Војводини – од најстаријих времена до карловачког мира 1699. Нови Сад: Матица српска.
  • Радосављевић, Недељко (2007). Православна црква у Београдском пашалуку 1766-1831. (управа Васељенске патријаршије). Књига 53. Београд: Историјски институт
  • Рокаи, Петер. Ђере, Золтан. Пал, Тибор. Касаш, Александар (2002). Историја Мађара. Београд: Clio.
Национални интерес 3/2021 3/2021 УДК 94(4):94(163.41)"1618/1648" 259-277