Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА НЕУТРАЛНОСТ, СТРАТЕШКО ОДВРАЋАЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНИ ИНТЕГРИТЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ НАКОН ОТПОЧИЊАЊА РАТА У УКРАЈИНИ: НЕУТРАЛНОСТ И СТРАТЕШКО ОДВРАЋАЊЕ У КРИЗНОМ КОНТЕКСТУ

Сажетак

У раду се преиспитује савремени геополитички положај Републике Србије након отпочињања рата у Украјини а у циљу потврђивања хипотезе како је и у новим, отежаним геополитичким условима могуће задржати досадашњу политику војне неутралности и повећати сопствене капацитете за стратешко одвраћање. Полазећи од геополитичког положаја Украјине на евроазијском простору и значаја који на њему поприма садашње војно сукобљавање Русије са „колективним Западом”, у првом делу рада се посматра положај Србије и његов утицај на одабир спољнополитичке стратегије Србије (која се креће између неутралности и „стратегије врдања”). Други део рада посвећен је дескрипцији савремене отежане позиције Србије у новим, кризним геополитичким приликама („усамљена и у окружењу”), да би боље разумели како бројни изазови из окружења којим је она изложена тако и њени спољнополитички потези којим се тежи очувати њена војна неутралност и способност за стратешко одвраћањe. Завршна разматрања односе се на геополитичке перспективе истрајавања у неутралности, односно потврђивању основне хипотезе рада о одрживости ове политике у отежаним приликама.

кључне речи:

Референце

  • Anastasakis, Othon. 2022. „The Russo-Ukrainian Crisis and the Western Balkans: Associations and knock-on effects.ˮ ACM Briefs. https://ascg.me/wp-content/ uploads/2022/02/ACM-Brief_January-2022-final.pdf.
  • Benchev, Dmitar. 2019. Russia’s Strategic Interests and Tools of Influence in the Western Balkans. Riga: NATO StratCom Coe.
  • Dugin, Aleksandar. 2004. Osnovi geopolitike, knjiga 1. Zrenjanin: Ekopres.
  • Engdahl, William. 2010. „Ukraine and a Tectonic Shift in Heartland Power”, Global Research 22 March 2010, http://www.globalresearch.ca/ukraine-geopolitics-and-the-us-nato-military-agenda-tectonic-shift-in-heartland-power/18128.
  • Friedman, George. 2013. “Ukraine: On the Edge of Empires.” Stratfor Weekly, December 17, 2013. https://www.stratfor.com/weekly/20101129_geopolitical_journey_part_6_ukraine.
  • Gajić, Aleksandar i Nikola Rajić. 2022. „Geopolitički okvir ruske vojne intervencije u Ukrajini.” Politika nacionalne bezbednosti  22 (1): 127–146. doi.org/10.22182/pnb.2212022.6.
  • Gajić, Aleksandar, i Slobodan Janković. 2012. „Četiri stuba srpske spoljne politike.” U Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU, 176–199. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
  • Gajić, Aleksandar. 2022. „Geopolitički položaj i neutralnost malih zemalja: primer Srbije.” U Neutralnost i strateško odvraćanje, prir. Veljko Blagojević. Beograd: Medija Centar „Odbranaˮ.
  • Igrutinović, Milan. 2022. „Strah i ambicija: Srbija, vojna neutralnost i strateško odvraćanje.” U Neutralnost i strateško odvraćanje, prir. Veljko Blagojević, 39–56. Beograd: Medija Centar „Odbranaˮ.
  • Kolarski, Ljiljana. 2022. „The Impact of the War in Ukraine on Western Balkans.” The Policy of National Security 23 (2): 87–107. doi.org/10.22182/pnb.2322022.5.
  • Konyvtar, Viktor. 2014. Ukraine in Europe (geographical location and geopolitical situation). http://www.mtafki.hu/konyvtar/Ukraine/Ukraine_in_Europe.pdf.
  • Makinder, Halford. 2009. Demokratski ideali i stvarnost. Beograd: Metafizika.
  • Morgan, Patrick. 1983. Deterrence: A Conceptual Analysis. London: Sage Publications.
  • Novaković, Igor. 2019. „Stalna neutralnost u Evropi i strateška kultura.” Vojno delo (8): 242–255. doi: 10.5937/vojdelo1908242N.
  • Politika. 2017. „Hoj Ti: Maligni uticaj Rusije na Balkanu.” Politika, 18.05.2017. Poslednji pristup 23. februar 2023. https://www.politika.rs/scc/clanak/380861/Hojt-Ji-Maligni-uticaj-Rusije-na-Balkanu.
  • Ratković, Borislav (ur.). 1981. Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod.
  • Rutland, Peter. 2015. „Unnecessary War: The Geopolitical Roots of Ukraine Crisis” U Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives, ed. Agnieszka Pikulicka-Wilczewska and Richard Sakwa, 129–140. Bristol: E-International Relations.
  • Spykman, Nicholas. 1942. America`s Strategy in World Politics: The US and the Balance of Power. New York: Harcourt, Brace&Co.
  • Spykman, Nicholas. 1944. The Geography of Peace. New York: Harcourt, Brace&Co.
  • Stepić, Milomir, 2004. „Promenjivost determinanti geopolitičkog položaja srpskih zemalja.” Srpsko pitanje – geopolitičko pitanje. Beograd: Jantar grupa.
  • Stepić, Milomir. 2001. U vrtlogu balkanizacije. Beograd: Službeni list.
  • Stepić, Milomir. 2012. „O srpskom geopolitičkom identitetu.” Srpska politička misao 36 (2): 11–40. doi.org/10.22182/spm.3622012.1.
  • Vankovska, Biljana. 2020.“Geopolitics of the Prespa Agreement: Background and After-Effects”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies 20 (3): 343–371. Oxfordshire: Taylor and Francis.
  • Weber, Bodo, i Kurt Bassuener. 2014. Western Balkan and the Ukraine Crisis – a changed game for EU and US policies? DPC Policy Paper. Berlin – Sarajevo: Heinrich Boll Stiftung.
  • Zarić, Ivan, i Željko Budimir. 2022. “The Great Powers Geopolitical Competition Over the Balkans – The Influence of Ukraine Crisis.” The Review of International Affairs LXXIII (1186): 79–104. doi.org/10.18485/iipe_ria.2022.73.1186.5.
периодика Српска политичка мисао 2/2023 2/2023 УДК 327(477:497.11)''2022'' 53-74