Izaberi jezik:
Tema broja

IZBORI U BIH I REPUBLICI SRPSKOJ 2014. GODINE

GEOPOLITIČKI POLOŽAJ SRBA U REPUBLICI SRPSKOJ I IZBORI 2014. GODINE

Sažetak

Tradicionalno obeležje jugoistočne Evrope da je mesto multietničkog susretanja i sukobljavanja, imperijalnih težnji velikih sila na početku 21. veka veoma je ilustrativno baš na primeru BiH. Mada je srpski narod jedan od evropskih naroda, koji je u odnosu na svoju veličinu dao najveće žrtve, od te iste Evrope je za uzvrat nagrađen kaznom žrtvenog jarca. Nije samo put do mira bio težak i mukotrpan proces za srpski narod u RS, već je on i danas suočen sa stalnom borbom za očuvanje svog nacionalnog identiteta. I poslednji, cedmi od građanskog rata, skoro u oktobru mesecu održani politički izbori u BiH, po svojoj suštini tu ništa nisu mogli da promene.

Ključne reči:

Reference

  1. http://www.telegraf.rs/vesti/866255-popis-u-bih-srbi-dne-trerinubosnjaci-najbrojniji-hrvata-sve-manje
  2. Vesti online/Srpski informativni portal/ Bosna posle izbora, http://www.vesti-online.eom/print444065/Vesti/T…
  3. Zvanični rezultati izbora u BiH, http://www.rtv.rs/sr_lat/news/print /535279
  4. Буџак мр Горан, Нови светски поредак и распад Југославије, Инсти­тут за политичке студије, НИП Студент, Београд, 1999.
  5. Гајић Саша Александар, „Србија и геостратешки интереси великих сила 1914. и 2014. године“, зборник Србија и политика великих сила 1914-2014., Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  6. Дурмановић Слободан, (Рас)кораци у процесу формирања власти у БиХ РС у предности, Федерација на чекању, http://www.nspm. rs/sudbrna-dejtonske-bih-i-republika-srpska/raskoraci-u-procesuformiranja-vlasti-u-bih/stampa.html
  7. Ђорђевић Димитрије, Аустро-српски сукоб око пројекта Новопазарске железнице, Историјски часопис, књ. 7, 1957.
  8. Екмечић Милорад, Ратни циљеви Србије 1914., Београд, 1973.
  9. Кецмановић Ненад, Немогућа држава Босна и Херцеговина, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
  10. Колаковић Александра, „Интелектуалци, српско питање и велике силе (1894-1918)“, зборник Србија и политика великих сила 1914­2014, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  11. Милан Филиповић, http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:462300-Popis-u-BiH-U-Republici-Srpskoj-zivi-1326991-osoba
  12. Радојевић Мира, Димић Љубодраг, Србија у Великом рату 1914-­1918., Београдски форум за свет равноправних, Српска књижевна задруга, Београд, 2014.
  13. Суботић др Момчило, „Геополитичка стварност Срба“, зборник Србија политички и институциони изазови, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  14. Суботић Момчило, Идентитет и геополитичка стварност Срба, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  15. Ћосић Добрица, Босански рат, Београд, Службени гласник, Београд, 2012.
  16. Цвијић Јован, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, Бео­град, 1908. (репринт издање).
PERIODIKA Politička revija 1/2015 УДК 324(497.6 Republika Srpska)”2014”:327 33-48
ç