Izaberi jezik:
Tema broja

Geopolitičke dileme

GEOPOLITIČKI OKVIR RUSKE VOJNE INTERVENCIJE U UKRAJINI

Sažetak

Predmet i problem rada činisagledavanje ruske vojne intervencije u Ukrajini, počevši s pogledom na istorijski i politički kontekst koji je doveo do sukoba, zatim sa osvrtom klasične i savremene geopolitičke pozicije Ukrajine, nakon čega se prelazi na proklamovane ciljeve ”specijalne vojne operacije” i njen tok. Cilj rada jeste svrstavanje sukoba u geopolitički okvir i sagledavanja geopolitičkih implikacija koje će prouzrokovati, oslanjajući se na teorijski pristup realizma. Rezultati rada prognoziraju dublju polarizaciju novu blokovsku podelu sveta, nalik onoj za vreme Hladnog rata.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2022 1/2022 УДК: 327::911.3]:355.4(470)(477)”2022” 127-146
ç