Izaberi jezik:
Tema broja

O BOSNI

GEOPOLITIČKA SUŠTINA SRPSKOG PITANJA – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA REPUBLIKE SRPSKE

Sažetak

Srpsko pitanje je istorijski nerešeno, veoma kompleksno i uglavnom geopolitički profilisano. Njegova geopolitička suština utemeljena je na respektabilnim činiocima moći kojima raspolažu srpske zemlje. To su: centralni položaj na Balkanu unutar koga se nalazi “geopolitički čvor” interesa velikih sila; relativna prostranost teritorije (u integralnim etničkim i istorijsko-geografskim razmerama); raznovrsni i sve traženiji prirodni potencijali; brojnost i kvalitativna svojstva stanovništva; vojno-strategijske prednosti; državotvorna i integrativna tradicija… Motivisani sopstvenim interesima, velike sile i srpski susedi nastoje da geopolitički kvalitet srpskih zemalja smanje ili preuzmu. Stoga je neophodno srpsko pitanje rešavati na geopolitički način i u skladu sa balkanskim projekcijama aktuelnih i konkretnih globalnih geopolitičkih koncepcija. Formiranje i borba za opstanak Republike Srpske jeste jedna faza u procesu srpskog državnog konstituisanja čije su integralno realizovanje trenutno onemogućile kako međunarodne okolnosti, tako i srpska nespremnost da svoje ciljeve artikulišu saglasno njima. Republika Srpska nastala je u fazi globalnog talasokratskog trijumfalizma i unipolarizma, kada se kroz proces “geopolitičke tranzicije’’ stvarala nova struktura Balkana. Na osnovu istorijskih klišea i novih geopolitičkih potreba, pobednik u Hladnom ratu identifikovao je Republiku Srpsku i Srbe uopšte kao protivnika. Kao posledica, nastali su brojni srpski geopolitički nedostaci i opasnosti za opstanak Republike Srpske. Shodno tome, perspektive Republike Srpske zavisiće od njene sposobnosti da nađe svoje mesto u budućim pomeranjima u hijerarhiji globalne moći, uklopi se u tokove kako evropskih integracija, tako i regionalizama, izbegne pogubne posledice “taoca” trojnog međusobnog sputavanja unutar BiH, očuva sadašnje i vrati oduzete statusne pozicije, artikuliše sopstvene geopolitičke prioritete usmerene na jačanje integrativnih veza sa Srbijom, Crnom Gorom, srpskim zemljama koje su ranije bile u sastavu Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, te sa ostalim oblastima od posebnog geopolitičkog značaja.

Ključne reči:

Reference

  1. Бжежински, Збигњев (2001), Велика шаховска табла, ЦИД, Подгори­ца; Романов, Бања Лука.
  2. Бжежински, Збигњев (2004), Амерички избор глобална доминација или глобално вођство, Политичка култура, Загреб; ЦИД, Подгори­ца.
  3. Илић, Јован (1993), Број и размештај Срба на територији авнојске Хрватске, “Срби у Хрватској – насељавање, број и територијални размештај’’, Едиција “Етнички простор Срба’’, књига 3, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд.
  4. Кенеди, Пол (1999), Успон и пад великих сила, ЦИД, Подгорица; ЈП Службени лист СРЈ, Београд.
  5. Кегли, Чарлс (Мл.); Виткоф, Јуџин (2004), Светска политика – тренд и трансформација, Прометеј; Центар за студије ЈИ Европе; Факултет политичких наука; Дипломатска академија МИП СЦГ, Београд.
  6. Кисинцер, Хенри (2003), Да ли је Америци потребна спољна полити­ка, БМГ, Београд.
  7. Кнежевић, Милош (2006), Отмица Косова, Институт за политичке студије, Београд.
  8. Симић, Драган (1999), Поредак света, Завод за уцбенике и наставна средства, Београд.
  9. Степић, Миломир (2001), У вртлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд.
  10. Степић, Миломир (2004), Српско питање – геополитичко питање, Јантар-група, Београд.
  11. Stepić, Milomir (2005), Geopolitical orientation of Serbia: Euro-atlantism and/or Euro-asianism, “Megatrend review”, Vol. 2 (2) 2005, Mega­trend University of Applied Sciences, Belgrade.
  12. Степић, Миломир (2006), Перспективе Косова и Метохије у контек­сту глобалних геополитичких концепција, “Срби на Косову и у Метохији’’, Зборник радова са научног скупа одржаног у Косовској Митро­вици 27-29. маја 2006. године; Научни скупови, Књига 112; Одељење друштвених наука, Књига 26; САНУ, Београд.
  13. Stepić, Milomir (2006), Kosovo and Metohija as an integral part of Serbia towards a new geopolitical matrix, “Kosovo and Metohija arguments in favour of its future within Serbia”, Geopolitika,
  14. Степић Миломир (2005), Територијално и геополитичко у српском националном интересу, Национални интерес, Год. 1, бр. 1 (2005), Ин­ститут за политичке студије, Београд.
  15. Цвијић Јован (1987), О националном раду, “Говори и чланци’’, Сабрана дела, књига 3 (том I), САНУ; Књижевне новине; Завод за уцбенике и наставна средства, Београд.
  16. Група аутора (2004), Политика развоја становништва Републике Српске, пројекат – 1 дио, Републички савјет за демографску полити­ку Владе Републике Српске, Бања Лука.
  17. www.wikipedia.org/wiki/republika_srpska
PERIODIKA Nacionalni interes 1-3/2007 УДК: 327 75-104
ç