Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТРАДИЦИЈА - ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ

ГЕОГРАФИ ВЛАДИМИР КАРИЋ И ПЕТАР ШРЕПЛОВИЋ О ТЕРИТОРИЈАЛНОМ И ЕТНИЧКОМ ПОЛОЖАЈУ СРПСКОГ НАРОДА НА БАЛКАНУ

Сажетак

Владимир Карић је био познати географ, научни, културни и национални радник српског народа друге половине 19. века. Његово дело „Српске земље“ постало је једно од првих капиталних дела који описује државотворно, привредно и културно стање српског народа на Балкану. Петар Шрепловић је за српски етнички простор имао сличне ставове као и В. Карић. Обојица су се залагала за уједињење српског народа.

кључне речи:

Референце

  1. Бранко Надовеза, Владимир Карић Научна и национална мисао, Београд, 2009.
  2. Владимир Карић, Српска земља, Београд, 1882.
  3. Владимир Ћоровић, Историја Југославије, Просвета, Бе­оград, 1989.
  4. Зоран Д. Ненезић, Масони у Југославији (1764-1980), Београд 1984.
  5. Јован Цвијић, Говори и чланци, књига IV, Београд 1921.
  6. Лука Зрнић, Историја српског народа, Београд, 1912.
  7. Народна Енциклопедија, II књига, Загреб 1929.
  8. Петар Шрепловић, Атлас Краљевине Србије и српских земаља по политичкој подели, Београд 1905.
  9. Петар Шрепловић, Атлас србских земаља и балканског полуострва, Београд, 1898.
  10. Феликс Каниц, Србија земља и становништво, СКЗ, Т 1-2, Београд, 1985.
периодика Национални интерес 2/2015 УДК 91:929 Karić V.+91:929 Šreplović P. 31-51