Izaberi jezik:
Tema broja

IDENTITET I SAVREMENI DEMOKRATSKI PROCESI U SRBIJI

GENDERSKO VASPITANJE/RODNA SENZITIVNOST: REDEFINICIJA DEMOKRATIJE I ET(N)IČKI IDENTITET

Sažetak

Odvojeno posmatrano, tema modela odnosa polova i tema vaspitanja (deteta), jesu, kvantumom i važnošću, vrlo prisutne u porodično-pravnoj književnosti. Analiza njihove interferencije zaslužuje da rad dobije blagi atribut premijernosti analize. Autor ovu vremenski i sadržajno stalnu zavisnost, tj. koegzistenciju fenomena analizuje kroz zakonski aktuelne obrasce ravnopravnosti polova i kroz atemporalne moralne i duhovne vrednosti. Način odgovora na pitanje o odnosu ova dva pravna i egzistencijalna fenomena ne samo da dizajnira, već određuje suštinu individualnog i socijalnog života, bračnog i porodičnog života, dobru beskonačnost et(n)ičkog identiteta i rezistentnost prema besmislenim modernim redefinicijama demokratije.

Ključne reči:

Reference

  1. Аврамовић Драгутин, Симовић Дарко, „Народ као носилац и вршилац суверености – реанимација непосредне демократије“, Српска политичка мисао, бр. 4/2012.
  2. Аврамовић Драгутин, Симовић Дарко, „Универзализација и/или идеологизација људских права“, Национални интерес – часопис за национална и државна питања, бр. 2/2012.
  3. Антонић Слободан, „Феминизам и насиље у породици“, у Зборнику радова Насиље у породици (уредници Слободан Панов, Марина Јањић Комар, Милан Шкулић), Београд, 2012.
  4. Асијел Исак, „Завера ћутања“, у Зборнику радова Насиље у породици (уредници Слободан Панов, Марина Јањић Комар, Милан Шкулић), Београд, 2012.
  5. Базић Јован, „Улога косовског мита у обликовању српског националног идентитета“, Српска политичка мисао, бр. 4/2012.
  6. Батос Славица, „Тајна Свете Ане“, Печат 221/2012
  7. Бутуровић Жељка, „Мале жене“, Политика
  8. Валчић Лазовић Неда, „Морал је став који се најбрже мења“, Политика
  9. Велимировић Николај, Мисли о добру и злу, Петровград, 2002.
  10. Владика Николај, О Богу и људима, Београд, 2007.
  11. Гаћиновић Радослав, „Унутрашњи оружани облици угрожавања капацитета безбедности државе“, Страни правни живот, 1/2012.
  12. Гаћиновић Радослав, „На Балкану не постоји ни минимум безбедности“, Печат
  13. Гаћиновић Радослав, Предговор Зборнику Србија – Отимање Косова и Метохије, Београд, 2012.
  14. Димитријевић В., Оклеветани светац, Владика Николај и србофобија, Г. Милановац, 2007.
  15. Евдокимов Павел, Православље, Београд, 2009.
  16. Евдокимов Павел, „Брачна љубав и развод“, Православни брак и породица Света Тајна брачне љубави, Цетиње, 2000.
  17. Ерић Добрица, Пркосна песма
  18. Јеротић В., Путовањеу оба смера, Београд, 1992.
  19. Јеротић В., Духовни разговори, Београд, 2004.
  20. Јеротић В., Препоруке и прикази философија, религија, књижевност, Бео­град, 2006.
  21. Лобачевски Анджеј М., Политичка понерологија – Научна студија о природи зла прилагођеног за политичке сврхе, Београд, 2011.
  22. Медведев М., Калашникова Т., „О аналитичкој психологији Карла Јунга“, Православна психотерапија, (ур. Митрополит Јеротеј Влахос), Београд, 2010.
  23. Ф. Ниче, С оне стране добра и зла, Београд, 1994.
  24. Патријарх Павле, Будимо људи – поуке и поруке Патријарха Павла (ур. Јован Јанић), Београд, 2010.
  25. Панов Слободан И., Породично право, Београд, 2012.
  26. Панов Слободан И., „Васпитане и Услужно право“, у Зборнику радова са међународног научног скупа Право и услуге, (уредник проф. др Миодраг Мићовић), Крагујевац, 2012.
  27. Перић Ж., Човек и жена – један покушај из области женског питања, Београд, 1922.
  28. Симић Жељко, Филозофија модерне психе, Културно-просветна заједница Београда, Београд, 2007.
  29. Симић Жељко, Преображаји тоталитарне свести, пролегомена за социологију сазнања, Културно-просветна заједница Београда, Београд, 2006.
  30. Симић Жељко, „Косово и Метохија између „будности“ и „принципа реалности“, у Зборнику Србија Отимање Косова и Метохије, приредио проф. др Радослав Гаћиновић, Београд, 2012.
  31. Стојановић Ђорђе, Ђурић Живојин, „Теоретско заснивање континуума јаке слабе државе“, Српска политичка мисао, бр. 4/2012.
  32. Шуљагић Сања, „Утицај развоја винчанског писма на заснивање српског идентитета“, Српска политичка мисао, бр. 4/2012.
  33. Weininger О., Пол и карактер, Београд, 1986.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2013 УДК 305+323.1+321.7 29-56
ç