Izaberi jezik:
Tema broja

APRILSKI IZBORI 2022. GODINE

FUNKCIONERSKA KAMPANJA NA IZBORIMA U SRBIJI 2022.

Sažetak

Ostvarivanje slobodnih i poštenih izbora u Srbiji nailazi na niz problema, a jedan od identifikovanih u dužem periodu je funkcionerska kampanja. Ovaj vid kampanje ogleda se u (zlo)upotrebi javnih funkcija u svrhu izborne kampanje. Iako zloupotreba javnih funkcija može biti i izvan izborne kampanje, pod funkcionerskom kampanjom podrazumevam samo period od raspisivanja izbora do kraja izbornog dana. Navedeni vid kampanje deo je sveukupnog problema demokratskih izbora u Srbiji. U prvom delu rada analiziram zakonski okvir za sprečavanje funkcionerske kampanje, uz analizu šireg konteksta koji je doveo do „normalizacije“ ovakvog delovanja. Drugi deo rada se bavi iskustvima Srbije sa funkcionerskom kampanjom i efikasnošću postojećih rešenja. Funkcionerska kampanja postala je deo analiza mnogih organizacija koje se bave praćenjem kampanja i veoma su dragocene u objašnjenju fenomena. Ipak, funkcionerska kampanja u Srbiji ima široke razmere i veliki je opseg delovanja funkcionera, što onemogućava davanje potpuno preciznih podataka, tako da će sve istraživačke baze podataka poslužiti objašnjenju i razumevanju problema.

Ključne reči:

Reference

  • Atlagić, Siniša. 2017. „Državni marketing u izbornim kampanjama u Srbiji: Kako regulisati medijsko „pokrivanje“ zloupotrebe javnih resursa?“, Kultura polisa, vol. 40, god. X1V, str. 11-21.
  • Bertelsmann Transformation Index. 2022. „Serbia.“ Transformation Atlas. Poslednji pristup 20. juli 2022. https://atlas.bti-project.org/1*2022*CV:CTC:SELAFG*CAT*AFG*REG :TAB
  • Bieber, Florian. 2018. “Patterns of competitive authoritarianism in the Western Balkans”. East European Politics, 34(3): 337-354.
  • Boorstin, Daniel Joseph. 1992. The Image: A Guide of Pseudo-events in America. New York: Vintage Books.
  • Vladisavljević, Nebojša. 2019. Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra. Beograd: Arhipelag.
  • Glas Amerike. 2017. „Politička odluka REM-a da ne prati izbornu kampanju.“ 10. Mart 2017. https://www.glasamerike.net/a/politicka-odluka-rema-da-ne-prati-izbornu-kampanju/ 3760584.html
  • Danas. 2022. „Vučić: Od 20. Marta se neću pojavljivati ni u čemu što je funkcionerska kampanja.“ 16. Mart 2022. https://www.danas.rs/vesti/politika/izbori22/vucic-od-20-marta-se-necu-pojavljivati-ni-u-cemu-sto-je-funkcionerska-kampanja/
  • Zakon o elektronskim medijima, „Službeni glasnik RS“, br 83/2014, 6/2016 – dr. zakon i 129/2021.
  • Zakon o javnim medijskim servisima, „Službeni glasnik RS“, br. 83 od 5. avgusta 2014, 103 od 14. decembra 2015, 108 od 29. decembra 2016, 161 od 31. decembra 2020, 129 od 28. decembra 2021.
  • Zakon o javnom informisanju i medijima, „Službeni glasnik RS“, br. 83 od 5. avgusta 2014, 58 od 30. juna 2015, 12 od 12. februara 2016 – Autentično tumačenje
  • Zakon o sprečavanju korupcije, „Službeni glasnik RS“, br. 35 od 21. maja 2019, 88 od 13. decembra 2019, 11 od 12. februara 2021 – Autentično tumačenje, 94 od 27. septembra 2021, 14 od 7. februara 2022.
  • Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, „Službeni glasnik RS“, br. 43 od 14. juna 2011, 123 od 10. novembra 2014, 88 od 13. decembra 2019.
  • Keil, Soeren. 2018. “The business of state capture and the rise of authoritarianism in Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia”. Southeastern Europe 42(1): 59–82.
  • Kovačević, Despot. 2019. „Uloga medija u slobodnim i poštenim izborima – problem “funkcionerske kampanje” u Srbiji.“ CM: Communication and Media 14, no. 46 (2019): 153-82. https://doi.org/10.5937/cm14-24355.
  • Kovačević, Despot. 2020a. „Manjkavost regulacije izbornih kampanja – funkcionerska kampanja.“ U Dijalog o izborima 2020, ur. Milan Jovanović i Dejan Milenković. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta, Čigoja štampa.
  • Kovačević, Despot. 2020b. „Destabilizacija partijskih sistema i porast populizma u zemljama bivše SFRJ.“ Srpska politička misao, 1/2020, str. 129-152. https://doi.org/10.22182/spm.6712020.6
  • Matić, Jovanka. 2017. „Medijski populizma i politički populizam.“ U Populizam, ur. Zoran Lutovac, 131-147. Beograd: Institut za društvene nauke Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje.
  • Minić, Zlatko i Nemanja Nenadić. 2017. Funkcionerska kampanja kao vid zloupotrebe javnih resursa – opis problema i moguća rešenja. Beograd: Transparentnost Srbija.
  • Minić, Zlatko. 2019. „Zamagljivanje funkcionerske kampanje.“ Peščanik: 10. Maj 2019. https://pescanik.net/zamagljivanje-funkcionerske-kampanje/
  • McNair, Brian. 2003. An Introduction to Political Communications. London and New York: Routledge.
  • N1. 2022. „Nenadić: Problem sa korišćenjem javne funkcije u predizbornim periodu nijer rešen. 28. Mart 2022. https://rs.n1info.com/izbori-2022/nenadic-problem-sa-koriscenjem-javne-funkcije-u-predizbornom-periodu-nije-resen/
  • Nadzorni odbor za izbornu kampanju. 2022. „Stav Nadzornog odbora za izbornu kampanju o funkcionerskoj kampanji.“ 11. Mart 2022. http://www.parlament.gov.rs/ Stav_Nadzornog_odbora_za_izbornu_kampanju_o_%E2%80%9Efunkcionerskoj_kampanji%E2%80%9C.44607.941.html
  • Odluka Vlade o obrazovanju Privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje 2021, Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon)
  • Pravilnik o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom izborne kampanje, „Službeni glasnik RS“, broj 18/2022.
  • Regulatorno telo za elektronske medije [REM]. 2022. „Izveštaji o nadzoru izbora 2022.“ Poslednji pristup 25. Juli 2022. http://www.rem.rs/sr/izvestaji-i-analize/izvestaji-i-analize-o-nadzoru-emitera/izbori/izbori-2022/izvestaji-o-nadzoru-izbori-2022
  • Reporters without borders [RSF]. 2022. „Country Serbia“. Index 2022. Poslednji pristup 20. Јuli 2022. https://rsf.org/en/country/serbia
  • RTV. 2020. “Zekić: REM ni po jednom zakonu nije obavezan da prati izbore, ali će ovog puta pratiti”. 10. Februar 2020. https://rtv.rs/sr_ci/drustvo/zekic-rem-ni-po-jednom-zakonu-nije-obavezan-da-prati-izbore-ali-ce-ovoga-puta-pratiti_1092303.html
  • Slavujević, Zoran. 2009. Političko komuniciranje, politička propaganda, politički marketing, Beograd: Grafocard.
  • Slavujević, Zoran. 2017. Pohodi na birače u ime države i naroda: Izborne kampanje u Srbiji od 1990. do 2016. godine. Beograd: Univerzitet u Beogradu–Fakultet političkih nauka.
  • Slavujević, Zoran. 2017. Pohodi na birače u ime države i naroda: Izborne kampanje u Srbiji od 1990. do 2016. godine, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka.
  • Spasojević, Dušan. 2017. „Može li populizam biti vladajuća ideologija?“. U Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma u Evropi, ur. Marko Simendić, 75-93, Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije.
  • Transparentnost Srbija. 2022. „Izrazita medijska dominacija vladajuće stranke i kandidata kroz funkcionersku kampanju i plaćeno oglašavanje“. TS. Poslednji pristup 5. Juli 2022. https://izbori.transparentnost.org.rs/izrazita-medijska-dominacija-vladajuce-stranke-i-kandidata-kroz-funkcionersku-kampanju-i-placeno-oglasavanje/
  • Freedom House. 2022. „Counrty report – Serbia“. Freedom in the World. Poslednji pristup 20. Juli 2022. https://freedomhouse.org/country/serbia/freedom-world/2022
  • Crta. 2022a. „Koga i kako prati REM? Analiza metodologije praćenja medija u izborima 2022.” Crta. Poslednji pristup 10. Juli 2022. https://crta.rs/wp-content/uploads/2022/02/ CRTA_Analiza-metodologije-REM-a_2022.pdf
  • Crta. 2022b. „Kampanja pre kampanje“. Crta. Poslednji pristup 5. Juli 2022. https://crta.rs/izbori-2022-kampanja-pre-kampanje/
PERIODIKA Srpska politička misao - posebno izdanje 4/2022 Posebno izdanje 4/2022 УДК 324:342.849.2“2022“ 255-273
ç