Tema broja

ETNOLOŠKI OSVRT

FOLKLOR-MUZIKA I IGRE VLAHA SEVEROISTOČNE SRBIJE

Sažetak

Autor u članku zastupa stav da je muzički folklor Vlaha bitan deo nacionalnog identiteta i tradicije Vlaha u Srbiji. Zbog specifičnih oblika vlaške muzičke tradicije, vedrih, temperamentnih, razuzdanih vlaških igara, Vlasi severoistočne Srbije su poznati po veoma originalnom folkloru raznovrsnih izražajnih oblika. Vlaški muzički folklor je deo tradicionalne kulture Vlaha severoistočne Srbije u koji su utkani i mnogi sadržaji koji se odnose na kolektivni vlaški etnički identitet. Folklor-muzika i igre Vlaha severoistočne Srbije je jedinstven u Evropi.

Ključne reči:

Reference

    • Бранковић, Емина. 2015. Текст фестивалу народног стваралаштва „Црноречје у песми и игри“. 03.07.2015. Бољевац: Архива Културно-образовног центра Бољевац
    • Девић, Драгослав. 1969. Музичка традиција Неготинске Крајине (прилог етномузиколошкој анализи), Београд: Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 31-32.
    • Десета смотра изворног народног стваралаштва Источне Србије ,,Хомољски мотиви”, 1977. Кучево: Организациони одбор смотре ,,Хомољски мотиви”
    • Хомољски мотиви-20 година традиције и лепоте (зборник радова). 1987. Кучево: Организациони одбор смотре „Хомољски мотиви“
    • Стојановић, Војислав. 2007. Етногенеза Влаха: Власи и балкански народи, Неготин
PERIODIKA Politička revija 4/2020 4/2020 УДК 394.3+793.3(=135.1)(497.11-18) 385-395
ç