Izaberi jezik:
Tema broja

POGLED SA LEVICE – POGLED NA LEVICU: ISTORIJSKE PERSPEKTIVE I HORIZONT SAGLEDAVANJA SAVREMENE LEVICE

FILOZOFSKO I POLITIČKO PROMIŠLJANJE DESNOG I LEVOG

Sažetak

Desno i levo su metafore orijentacije. Dakle, imaju preneseno značenje u govoru i mišljenju. Odlike iz fizičkog sveta prenose se u „metafizički“ a time se otvara istraživanje šta sve to može da znači za čoveka koji pokušava da se orijentiše u sferi nevidljivog, duhovnog sveta. Filozofsko promišljanje u tom kontekstu označava potragu za samim sobom odnosno smislom sopstvenog bivanja kao i sveta koji je okvir samo-pronalaženja. Istraživanje podrazumeva više ravni razumevanja orijentacije: onto-teološku ravan; aksiološko-normativnu, ravan u kojoj se metafizika i politička refleksija pretvara u svetonazor; ideološko i post-ideološko preslikavanje modernog i „post-modernog“ svetonazora, do preklapanja ultra-modernog i vladajućeg – sistemskog označavanja. I naravno kako se to odražava na mišljenje alternative i regulativnu alternativu ideologiji – ideofariju (usmeravanje idejama a ne pridržavanje idejama kao sistema propisanog znanja).

Ključne reči:

Reference

    • Берк Едмунд, Размишљања о револуцији у Француској, „Филип Вишњић“, Београд, 2001.
    • Манон Пјер, Интелектуална историја либерализма, Стубови културе, Београд, 2001.
    • Ритер Јоаким, Хегел и Француска револуција, Веселин Маслеша – Свјетлост, Сарајево 1989.
    • Тадић Љубомир, Традиција и револуција, Српска књижевна задруга, Београд, 1972,
    • Фукујама Френсис, Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подгорица, 1997.
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2019 2/2019 УДК 32.01 155-164
ç