Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

FILOZOFSKI TEMELJI LIBERALIZMA

Sažetak

U ovom radu autor se najpre bavi razmatranjem filozofskih pretpostavki liberalizma, odnosno nastojanjem liberalnih mislilaca da svoj zahtev za važenjem liberalnih principa i svoju privrženost liberalnim vrednostima zasnuju na univerzalnim argumentima. U okviru liberalne tradicije, koju odlikuje bogata istorijska raznovrsnost, izdvajaju se tri posebne struje u obrazlaganju liberalnih principa: učenje o prirodnim pravima, utilitaristička teorija i ugovorni pristup. U radu se dalje razmatraju specifične argumentacije ovih pristupa u ispitivanju sopstvenih temelja, kao i njihovi eventualni nedostaci. Drugi deo rada posvećen je ispitivanju odnosa liberalne teorije i prosvetiteljskog pokreta, odnosno vrednosti i postulata koje ove dve intelektualne tradicije dele. S obzirom na specifičnu koncepciju čoveka i istorije, na kojoj su ove dve tradicije utemeljene, razmatra se u kojoj meri se liberalizam kao dominantna politička teorija modernog doba oslanja na ideje ne manje uticajnog i značajnog pokreta Prosvetiteljstva.

Ključne reči:

Reference

  1. Бобио, Норберто, Либерализам и демократија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.
  2. Волин, Шелдон С., Политика и визија, „Филип Вишњић”, Службени гласник, Београд, 2007.
  3. Греј, Џон, Либерализам, ЦИД, Подгорица, 1999.
  4. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Бе­оград, 1993.
  5. Мил, Џон Стјуарт, О слободи, Филип Вишњић, Београд, 1988.
  6. Ролс, Џон, Политички либерализам, Филип ВишњиЋ, Београд, 1998.
  7. Ролс, Џон, Теорија правде, ЦИД, Службени лист СРЈ, Подгорица, 1998.
  8. Станчић, Вишња, ,,Проблем моралног разилажења етички и културни релативизам”, Култура полиса, год. IX (2012), бр. 19, стр. 51-61.
  9. Станчић, Вишња, ,,Ролсова идеја јавног ума”, Српска политичка мисао, 2/2013, стр. 47-59.
PERIODIKA Politička revija 1/2015 УДК 329.12:321.01 73-83
ç