Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

FILOZOFIJA MENADžMENTA I KONKURENTNOST NACIONALNE KULTURE

Sažetak

U radu se artikuliše društvena fenomenologija menadžmenta. Na osnovu toga se ispituje društvena i organizaciona relevantnost nacionalne kulture. Kriterijum konkurentnosti nacionalnih kultura ispituje se posredstvom veze između dimenzija nacionalnih kultura i učinka organizacione i poslovne kulture. U radu su osvetljeni neki aspekti društvene fenomenologije menadžmenta kao što su doživljavanje posla na različite načine, unapređivanje ljudskih potencijala kroz poslovno usavršavanje, načini motivisanja i spremnosti na promene u poslovnom životu. Na osnovu te analize izdvaja se kao jedan od nosećih aspekata filozofije menadžmenta povezanost nacionalne i organizacione ili poslovne kulture. Da bi se utvrdila dinamička priroda te veze kao i posledice po način organizacije poslovanja pribegava se Hoftedovoj koncepciji dimenzija nacionalne kulture. Razlikuju se četiri dimenzije: distanca moći u konkretnom društvu (kulturi); stepen izbegavanja neizvesnosti (otpor prema bilo kakvom riziku ili promenama uopšte); individualizam/kolektivizam; ženske naspram muških vrednosti. Komparativnom analizom vrednosti nacionalne kulture različitih društava (zemalja) prema predloženim dimenzijama utvrđuje se indeks konkurentnosti nacionalne kulture. Konkurentnost se nalazi prema učinku nađenih vrednosti nacionalne kulture po odgovarajuću organizacionu odnosno poslovnu kulturu. Prema tim saznanjima određuje se stepen (komparativne) konkurentnosti nacionalne kulture prema drugima ali i prema kretanjima i promenljivom stanju u svetu uopšte.

Ključne reči:

Reference

  1. Бодин Миленко, Хуманологија и хуманолошке науке, ФЦО, Београд, 2002.
  2. Бодин Миленко, Менаџмент националне и људске безбедности, Факултет безбедности, Београд, 2015.
  3. Вебер Макс, Методологија друштвених наука, Глобус, Загреб, 1989.
  4. Јанићијевић Небојша, Организациона култура: Колективни ум предузећа, Ulixes, Нови Сад, и Економски факултет, Београд, 1997.
  5. Јанићијевић Небојша, „Утицај националне културе на организациону структуру предузећа у Србији“, Економски анали, 156.
  6. Hofstede Geert, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations among Nationes, Thousand Ouks, CA: Sage Publications, 2001.
PERIODIKA Nacionalni interes 1/2018 УДК 005:008 51-64
ç