Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ФИЛОЗОФИЈА МЕНАЏМЕНТА И КОНКУРЕНТНОСТ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Сажетак

У раду се артикулише друштвена феноменологија менаџмента. На основу тога се испитује друштвена и организациона релевантност националне културе. Критеријум конкурентности националних култура испитује се посредством везе између димензија националних култура и учинка организационе и пословне културе. У раду су осветљени неки аспекти друштвене феноменологије менаџмента као што су доживљавање посла на различите начине, унапређивање људских потенцијала кроз пословно усавршавање, начини мотивисања и спремности на промене у пословном животу. На основу те анализе издваја се као један од носећих аспеката филозофије менаџмента повезаност националне и организационе или пословне културе. Да би се утврдила динамичка природа те везе као и последице по начин организације пословања прибегава се Хофтедовој концепцији димензија националне културе. Разликују се четири димензије: дистанца моћи у конкретном друштву (култури); степен избегавања неизвесности (отпор према било каквом ризику или променама уопште); индивидуализам/колективизам; женске наспрам мушких вредности. Компаративном анализом вредности националне културе различитих друштава (земаља) према предложеним димензијама утврђује се индекс конкурентности националне културе. Конкурентност се налази према учинку нађених вредности националне културе по одговарајућу организациону односно пословну културу. Према тим сазнањима одређује се степен (компаративне) конкурентности националне културе према другима али и према кретањима и променљивом стању у свету уопште.

кључне речи:

Референце

  1. Бодин Миленко, Хуманологија и хуманолошке науке, ФЦО, Београд, 2002.
  2. Бодин Миленко, Менаџмент националне и људске безбедности, Факултет безбедности, Београд, 2015.
  3. Вебер Макс, Методологија друштвених наука, Глобус, Загреб, 1989.
  4. Јанићијевић Небојша, Организациона култура: Колективни ум предузећа, Ulixes, Нови Сад, и Економски факултет, Београд, 1997.
  5. Јанићијевић Небојша, „Утицај националне културе на организациону структуру предузећа у Србији“, Економски анали, 156.
  6. Hofstede Geert, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations among Nationes, Thousand Ouks, CA: Sage Publications, 2001.
периодика Национални интерес 1/2018 УДК 005:008 51-64