Izaberi jezik:
Tema broja

ISTORIJSKE, KNJIŽEVNE I PRAVOSLAVNE TEME

FEDOR NIKIĆ O PROBLEMU DECENTRALIZACIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Sažetak

Fedor Nikić tokom svoje naučne karijere bavio se problemima, odnosima i ličnostima novije srpske istorije. Posebno se bavio problemom mađarskog revolucionizma i pretenzijama ka srpskoj Vojvodini. Obradio je fenomen centralizma vlasti, te decentralizacije i lokalne samouprave u Srbiji, od Karađorđa kroz ceo 19. vek, sve do ujedinjenja u Kraljevinu SHS/Jugoslaviju, 1918. godine. Problemom decentralizacije se bavio kao odnosima u Austrougarskoj monarhiji i kasnije u Kraljevini SHS. U radu kojim prezentujemo ključne delove Nikićeve istorijske i pravno-politikološke misli, obradili smo decentralizaciju, lokalnu samoupravu i opštinu. Decentralizacija, kako ističe Nikić, ne sme da ugrožava centralnu vlast, mora biti u službi funkcionalnosti države, svakodnevnim problemima ljudi. Lokalnu samoupravu je gledao kao pre svega ekonomski i kulturni problem. Osnova lokalne samouprave je opština. Najveći nivo samouprave je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Smatrao je da određeni krugovi mađarske politike u Vojvodini decentralizuju i lokalnu samoupravu mogu zloupotrebiti u svoje separatističke planove. Pisao je o sličnom problemu i kod ostalih evropskih naroda. Njegovi radovi imaju pre svega politikološki karakter i često su na granici nauke i publicistike. Nikić se bavio i socijalnom istorijom smatrajući da se mora poraditi na kulturnom uzdizanju seljaštva. Kraće vreme se iz tih razloga posvetio i političkom delovanju, te je prišao Savezu zemljoradnika (1920) i postao i glavni sekretar stranke. Posle izbora 1921, razočaran u politiku okrenuo se naučnom i nacionalnom radu.

Ključne reči:

Reference

  1. Надовеза, Бранко, Федор Никић – Друштвена и историјска мисао, Институт за новију историју Србије, Београд, 2011.
  2. Никић, Федор, Радови 1919-1929, kjiga II, Beograd, 1982.
  3. Свирчевић, Мирослав, Локална управа и развој модерне српске државности од кнежинске до општинске самоуправе, Балканолошки институт, Београд, 2011.
  4. Јањетовић, Зоран, Немци у Војводини, Институт за новију историју Србије, Београд, 2009.
  5. Знамените личности Срема, Музеј Срема, Сремска Митровица, 2003.
  6. Његован, Драго, Присједињење Војводине Србији прилог политичкој историји Срба у Војводини до 1921. године, Музеј Војводине, Нови Сад, 2004.
PERIODIKA Politička revija 2/2016 УДК 323.172+352(497.11)+32 Nikić F 87-105
ç