Изабери језик:
Тема броја

О ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ФАКТОРИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОПОРЦИОНАЛНОМ ИЗБОРНОМ СИСТЕМУ: СЛУЧАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Аутор у овом раду мапира обрасце територијалне репрезентативности Народне скупштине Републике Србије у оквиру последњих девет изборних циклуса, од 2000. године. У том периоду, у Србији се примењује пропорционални изборни систем затворених листа у којем се расподела мандата врши на целој територији земље као једној изборној јединици. Према теорији, такав систем је непогодан за територијалну репрезентативност јер гласачи дају глас националним листама у целини, без утицаја на редослед кандидата, те посредно систем не пружа подстицаје политичким странкама да кандидују регионално избалансиране листе. Међутим, чак и у том оквиру значајан број посланика долази из различитих локалних самоуправа или округа широм Србије. Ниво анализе рада су управо окрузи, а притом се утврђују обрасци потпредстављености и натпредстављености, те се идентификују потенцијални фактори утицаја (демографски, економски, географски) који могу да утичу на повећану или смањену пропорцију (удео изабраних представника у односу на удео популације) посланика из неког округа.

кључне речи:

Референце

  Бурсаћ, Дејан. 2020. „Тридесет година метрополизације парламента.” У Како, кога и зашто смо бирали. Избори у Србији 1990-2020. године, ур. М. Јовановић и Д. Вучићевић. Београд: Службени гласник: Институт за политичке студије.

  Михајловић, Верица, и Зоран Радоњић. 2011. Две деценије вишестраначја у Републици Србији: устави, избори и носиоци власти 1990–2010. Београд: Службени гласник.

  Републичка изборна комисија [РИК]. 2023. Републичка изборна комисија. Последњи приступ 12. април 2023. https://www.rik.parlament.gov.rs/

  Andre, Audrie, and Sam Depauw. 2013. “District Magnitude and Home Style of Representation in European Democracies.” West European Politics 36 (5): 986–1006.

  Arzheimer, Kai, and Jocelyn Evans. 2014. “Candidate geolocation and voter choice in the 2013 English County Council elections.” Research and Politics 1 (2): 1–9.

  Borghetto, Enrico, Jose Santana Pereira, and Andre Freire. 2020. “Parliamentary Questions as an Instrument for Geographic Representation: The Hard Case of Portugal.” Swiss Political Science Review 26 (1): 10–30.

  Carey, John M., and Matthey S. Shugart. 1995. “Incentives to Cultivate a Personal Vote: a Rank Ordering of Electoral Formulas.” Electoral Studies 14 (4): 417–439.

  Carozzi, Felipe, and Luca Repetto. 2016. “Sending the pork home: Birth town bias in transfers to Italian municipalities.” Journal of Public Economics 134: 42–52.

  Childs, Sarah, and Phillip Cowley. 2011. “The Politics of Local Presence: Is there a Case for Descriptive Representation?” Political Studies 59: 119.

  Cutler, Fred. 2002. “The Simplest Shortcut of All: Sociodemographic Characteristics and Electoral Choice.” The Journal of Politics 64 (2): 466–490.

  Fiva, John H., and Askil H. Halse. 2016. “Local favoritism in at-large proportional representation systems.” Journal of Public Economics 143: 15–26.

  Gorecki, Maciej A., and Michael Marsh. 2012. “Not just ‘friends and neighbours’: canvassing, geographic proximity and voter choice.” European Journal of Political Research 51 (5): 563–582.

  Hain, Peter. 1986. Proportional Misrepresentation: The Case against PR in Britain. Hampshire: Wildwood House.

  Latner, Michael, and Anthony McGann. 2005. “Geographical representation under proportional representation: The cases of Israel and the Netherlands.” Electoral Studies 24 (4): 709–734.

  Norton, Phillip. 1997. “The Case for First-Past-The-Post.” Representation 34: 84–88.

  Rice, T. W., and A. A. Macht. 1987. “The Hometown Advantage: Mobilization or Conversion.” Political Behavior 9 (3): 257–262.

  Studlar Donley T., and Ian McAllister. 1996. “Constituency Activity and Representational Roles among Australian Legislators.” The Journal of Politics 58 (1): 69–90.

  Shugart, Matthew S., Melody E. Valdini, and Kati Suominen. 2005. “Looking for Locals: Voter Information Demands and Personal Vote‐Earning Attributes of Legislators under Proportional Representation.” American Journal of Political Science 49 (2): 437–449.

  Schulte-Cloos, Julia, and Paul C. Bauer. 2021. “Local candidates, place-based identities, and electoral success.” Political Behavior, online first, DOI: doi.org/10.1007/s11109-021-09712-y

периодика Пoлитичка ревија 3/2023 3/2023 УДК 327.7/.8:324(497.11) 11-28