Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ У СРБИЈИ – СТАРИ КОНЦЕПТ У НОВОМ РУХУ

Сажетак

Предмет овог рада представља анализа феномена евроскептицизма у Србији и различитих облика у коме се он испољава. Иако важи за британски изум, овај феномен је стални елемент политичког пејзажа Европе последњих деценија, без обзира да ли се јавља у облику тврдог или меког, економског или политичког, и обавезно је национално специфичан за сваку европску државу појединачно. Циљ рада је да се на основу тумачења резултата Истраживања која је спровео Институт за политичке студије, пружи објашњење о степену и врсти евроскептицизма који испољавају грађани Србије. Први део рада је теоријски и посвећен је дефинисању сложеног феномена евроскептицизма. У другом делу рада, представљају се резултати Истраживања применом методе дескриптивне статистике. Последњи део рада бави се давањем тумачења резултата и образложењем варијетета евроскептицизма у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић Слободан, „О ‛дебриселизацијиʼ бирача: евроскептицизам у јавном мнењу Србије“, Национални интерес, бр. 1/2013, Институт за политичке студије, Београд, стр. 79-99.
  2. Вукчевић Дејана М., „‛Банални европеизамʼ и идентитет у процесу европске интеграције“, у зборнику: Национални идентитет и међународне интеграције, (приредили: Зоран Милошевић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2015, стр. 177-195.
  3. Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2015, рађено од 16. до 26. новембра.
  4. Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2016, рађено од 20. до 30. новембра.
  5. Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2017, рађено од 25. маја до 5. јуна.
  6. Истраживање јавног мњења, Институт за политичке студије, Београд, 2017, рађено од 20. до 30. новембра.
  7. Радосављевић Иван, Јовић Никола, „Због чега расте евроскептицизам: ставови младих према Европској унији“, Српска политичка мисао, бр. 03/2016, Институт за политичке студије, Београд, стр. 101-119.
  8. Република Србија, Министарство за европске интеграције, Европска оријентација грађана Србије: Испитивање јавног мњења (децембар 2017. године), Internet, http://www.mei.gov.rs/upload/documents/nacionalna_dokumenta/istrazivanja_javnog_mnjenja/javno_mnjenje_decembar_17.pdf, 26/04/2018.
  9. Тодоровић Јелена, „Евроскептицизам у земљама Европске уније“, Српска политичка мисао, бр. 03/2010, Институт за политичке студије, Београд, стр. 231-250.
  10. Antonić Slobodan, “Euroscepticism in Serbia”, Serbian Political Thought, Institut for Political Studies, Belgrade, Vol. 5, No. 1/2012, стр. 67-96.
  11. Conti Nicolo, “Party Attitudes to European Integration: A Longitudinal Analysis of the Italian Case”, EPERN Working Paper 13, 2003, Internet, https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-working-paper-13.pdf&site=266, 30/04/2018.
  12. Flood Chris, “Euroscepticism: A Problematic Concept”, Paper presented at the UACES 32nd Annual Conference and 7th Research Conference, Queen’s University Belfast, 2002, Internet, https://www.uaces.org/documents/papers/0201/flood.pdf, 29/04/2018.
  13. Harmsen Robert, Spiering Menno, “Euroscepticism and the evolution of european political debate”, in: Euroscepticism: Party politics, national identity and european integration, (eds. Robert Harmsen, Menno Spiering), Rodopi, Amsterdam, New York, 2004, стр. 13-35.
  14. Hooghe Liesbet, Marks Gary, “Source of Euroscepticism”, Acta Politica, Palgrave Macmillan UK, Vol. 42, No. 2-3, 2007, стр. 119-127.
  15. Kaniok Petr, “Europeanists, Eurogovernmentalists, and Eurosceptics: A Constructive Criticism of Previous Research”, in: Euroscepticism and European Integration (eds. Krisztina Arató, Petr Kaniok), Political Science Research Center, Zagreb, 2009, стр. 159-177.
  16. Kopecky Petr, Cas Mudd, „“The two sides of euroscepticism: Party positions on european integration in East Central Europe”, European Union Politics, Sage journals, Vol. 3, No. 3, 2002, стр. 297-326.
  17. Leconte Cécile, “The EU Fundamental Rights Policy as a Source of Euroscepticism”, Human Rights Review, Springer International Publishing, 2014, Vol. 15, стр. 83–96.
  18. Lubbers Marcel, Scheepers Peer, “Political versus instrumental Euroscepticism: Mapping scepticism in European countries and regions”, European Union Politics, Sage journals, Vol. 6, No. 2, 2005, стр. 223-242.
  19. “Public opinion in the Еuropean Union report”, Standard Eurobarometer 83, стр. 129, Internet, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb83/eb83_publ_en.pdf, 28/04/2018.
  20. “Public opinion in the Еuropean Union report”, Standard Eurobarometer 86, 87, 88, 89, Internet, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb, 20/06/2018.
  21. Søren Riishøj, “Europeanization and Euroscepticism: Experiences from Poland and the Czech Republic”, Political Science Publications, No. 25/2010, Internet, https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/statskundskab/skriftserie/euroscepticism_hjemmeside.pdf, 20/06/2018.
  22. Sorensen Catharina, “Danish and British popular eurocepticism compared: a sceptical assessment of the concept”, DIIS Working Paper 25, 2004.
  23. Taggart Paul, “A touchstone of dissent: Euroscepticism in contemporary Western European party systems”, European Journal of Political Research, Wiley Online Library, Vol. 1, No. 33, 1998, стр. 363-388.
  24. Taggart Paul, Szczerbiak Aleks, “The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States”, SEI Working Paper, No. 51, 2002.
  25. Todorovic Lazic, Jelena, Kolakovic Aleksandra, “Euroscepticism in the EU – old concept and new forms”, in: Political Science, International Relations and Security Studies, (eds. Stelian Scăunaş, Vasile Tabără, Eugen Străuţiu), Lucian Blaga University Press, Sibiu, 2016, стр. 153-167.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 316.64(497.11):32(4-672EU) 79-98