Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ И СРПСКА ТРАНЗИЦИЈА

“ЕВРОПСКО ПИТАЊЕ” И ПРАВА ДЕМОКРАТИЈА У 21. ВЕКУ

Сажетак

Прве деценије 21. века од стране већине савремених, и битно различитих теоретичара, означене су као својеврсно, и крајње специфично, транзиционо доба чији узроци се налазе у светској политичкој, теоријској, етичкој и економској кризи. Полемике стручне јавности око имена за нови век изнедриле су све учесталије употребе појмова “пост-либерализам” и “пост-постмодернизам”, као и осмишљавање нових концептуалних стратегија али и повратак раније артикулисаних одређења пре свега “праве демократије” (wahre Demokratie). У овом чланку разматрамо политичко-филозофске основе праве демократије обзиром на кризу ЕУ и перспективе развоја Европе у дивергентним аспектима социјалног, друштвеног и националног питања. Успони политика радикалне левице и радикалне деснице појављују се као савремени европским феномени пар ехцелленце и као такви упућују на базичну сагласност грађанства која се гради у опозицији спрам политичких структура и иманентно недемократског карактера ЕУ. Показује се да су, cum grano salis, незаобилазни носиоци стварања нових по­литичких субјективитета пре свега европски народи и, штавише, да је то место на којем изнова израњању замисли праве демократије. Тако се супротстављање низу олигархијских, ауторитарних и/или партократских форми које се, поред осталог, уочава и у јачању друштвених покрета испоставља као једна од најважнијих детерминанти у европском, али и светском кључу.

 

кључне речи:

Референце

  1. Renard, Thomas, ed. The European Union and Emerging Powers in the 21st Century, Ashgate, Royal Institute for International Relations, Belgi­um and Ghent University, Belgium, 2012.
  2. Nealon, Jeffrey, Post-Postmodernism: or, The Cultural Logic of Just-in­Time Capitalism, Stanford University Press, Stanford, 2012.
  3. Ханих, Гинтер, Еврокатастрофа на видику, Албатрос Плус, Београд, 2011.
  4. Мајер, Томас, Идентитет Европе, Албатрос плус, Београд, 2009.
  5. Marx, Karl & Engels, Friedrich, Werke, Band 4. Karl Dietz Verlag, Ber­lin, 1968.
  6. Cooper, Robert, The Breaking of the Nations, Atlantic Press, New York 2003.
  7. Laclau, Ernesto, Mouffe, Chantal, Hegemony and Socialist Strategy, Ver­so, 2nd edition, London-New York, 2001.
  8. Mouffe, Chantal, The Democratic Paradox, Verso, London New York, 2005.
  9. Badiou, Alain, Polemics, Verso, New York, 2006.
  10. Badiou, Alain Being and Event, Continuum, New York, 2005.
  11. Тејлор, Пол, Крај европске интеграције, Албатрос плус, Београд, 2010.
  12. Кољевић, Богдана “ЕУ догма и европске стварности”, Право и друштво, бр. 2, 2011.
  13. Koljević, Bogdana, “Rethinking the Question of Otherness and Democ­racy in European Philosophy”, Serbian Political Thought, no.1, 2011.
  14. Самарџић, Слободан, „Европска унија између кризе и дезинтеграције“, Право и друштво, бр.1, 2012. стр. 9-26.
  15. Habermas, Jirgen, The Crisis of the European Union, Polity Press, 2012.
  16. Habermas, Jirgen, Peter Bofinger, Julian Nida-Rümelin, “Против фасадне демократије”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03. 08.2012.
  17. Leconte, Cecile, Understanding Euroscepticism, Palgrave Macmillian, 2010.
  18. Али, Тарик, “Европа је заточеник атлантизма”, Вечерње новости, 6. 9. 2011.
  19. Balibar, Etienne, „Europe is a Dead Political Project“, Guardian, June 6 2010.
  20. Sambanis, Nicholas,“Has Europe Failed?”, The New York Times, 26. av­gust 2012.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 321.7:32(4-672EU) 1-12