Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

EVROPSKA UNIJA – OSNIVANJE I RAZVOJ

Sažetak

Prikaz knjige: Nevenko Misita, Evropska unija – osnivanje i razvoj, Revicon, Sarajevo, 2010, str. 396.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2011 УДК 339.923:061.1EU]:341.24(4) (049.3) 493-500
ç