Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

EVROPSKA UNIJA NA NASLOVNIM STRANAMA DNEVNIH NOVINA U SRBIJI

Sažetak

Analizom sadržaja naslovnih strana osam dnevnih novina u Srbiji, koje su izlazile u kontinuitetu tokom prve polovine 2017. godine (Politika, Danas, Večernje novosti, Blic, Kurir, Informer, Alo i Srpski telegraf), autori istražuju karakte­ristične komunikološke pristupe izveštavanja o temama vezanim za Evropsku uniju. Polazeći od pretpostavke da mediji već oblikovanjem naslovnih strana usmeravaju informativnu agendu jednog društva, traga se za konceptualnim obrascima uokviravanja tekstova u kojima se nalaze teme vezane za Evropsku uniju, ali i načinima interpretacije od strane ozbiljne i tabloidne štampe. Rezultati pokazuju da se Evropska unija na naslovnim stranama najčešće spominje u vezi Kosova i Metohije, odnosno kroz Briselski sporazum, odnose Beograda i Prištine, a da egzistiraju i druge teme, poput evropskih integracija Srbije, Bregzita, uticaja EU u regionu, međunarodnih odnosa, migrantske krize itd. Interpretativna matrica u značajnoj meri prati stavove vladajuće elite, a rezultati pokazuju površnu, tendencioznu, senzacionalističku i jednostranu sliku tabloida sa jedne strane i pokušaje ozbiljne štampe da na temeljniji i odgovorniji način pristupe temama u kojima se spominje EU.

Ključne reči:

Reference

  1. Бајић П., „Онлајн штампа: односи између садржаја у штампаним и онлајн издањима дневних новина“, CM : Communication and Media = Komunikacija i mediji, год 12, бр. 39/2017, 57-82.
  2. Бурсаћ Д., „Да ли се неутралност коси са чланством у ЕУ“, Национални интерес, година VI број 1/2015, Институт за политичке студије, Београд.
  3. Гаћиновић Р., „Институционални оквири политичке доминације“, Српска политичка мисао, број 1/2017. год. 24. vol. 55. стр. 13-28.
  4. Western Balkans (European Commission – Countries and regions). Posećeno: 19.3.2018. URL: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/western-balkans.
  5. Јевтовић З., „Политичка (не)култура у загрљају таблоида“, Нова српска политичка мисао, посебно издање 1/2008 (Културна политика у Србији), 183-199.
  6. Јевтовић З. и Бајић П. „Мигранстска криза у огледалу српске дневне штампе“, Култура полиса, бр. 31, год. XIII, Полис – Нови Сад и Институт за европске студије, Београд, 2016.
  7. Кнежевић М., „Национална безбедност на темељу националних интереса: просторне димензије националног интереса Србије“, Национални интерес, година VII, број 2/2016, Институт за политичке студије, Београд.
  8. Милутиновић И., „Комуниколошко-социолошке одлике дискурса о евроинтеграцијама у дневној штампи Србије“, Социолошки преглед, год. 51, бр. 4, 2017, 503-525.
  9. Mead H. G., Um, osoba i društvo, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2003.
  10. Најпосећенији сајтови у Србији (Gemius). Посећено: 22.3.2018. URL: https://rating.gemius.com/rs/tree/domains.
  11. Потер Џ., Медијска писменост, Клио, Београд, 2011.
  12. Спаловић Д., „ЕУ на споредном колосеку у изборној кампањи“. Политика, 26. март 2017. Посећено: 4.3.2018. URL: http://www.politika.rs/scc/clanak/376975/Politika.
  13. Стојковић Б., Идентитет и комуникација, Чигоја, Београд, 2002.
  14. Schenkkan N., Nations in Transit 2017: The False Promise of Populism (Freedom House), 2017. Posećeno: 14.3.2018. URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/NIT2017_booklet_FINAL_0.pdf.
  15. Фоа М., Господари медија, Клио, Београд, 2017.
  16. Џајлс Д., Психологија медија, Клио, Београд, 2011.
PERIODIKA Politika nacionalne bezbednosti 1/2018 УДК: 32(4-672EU):316.774(497.11)“2017“ 107-121
ç