Изабери језик:
Тема броја

ОДЈЕЦИ УКРАЈИНСКЕ КРИЗЕ

ЕВРОПСКA УНИЈA КAО “ЗAЈЕДНИЦA ВРЕДНОСТИ” У СВЕТЛУ РУСКО-УКРAЈИНСКОГ СУКОБA

Сажетак

У тексту се разматра однос Европске уније као “заједнице вредности” према текућем рату на просторима Украјине. Ослањајући се првенствено на методе квалитативне анализе и анализе дискурса, ауторка истражује да ли је и у којој мери ЕУ у том односу потврдила своју приврженост вредностима које афирмише као аксиолошки сукус свог идентитета, у првом реду вредностима антифашизма и антинацизма, озбиљно угроженим дешавањима у политичком животу Украјине од 2014. године наовамо. У централном делу рада она аргументује у прилог свом становишту да се Унија, заједно са САД као прекоокеанским савезником у овој ствари, уместо заштите угрожених вредности све време текућег рата руководила сопственим геополитичким интересом који је дефинисала као потпуни пораз Русије у том рату. А њене континуиране испоруке оружја украјинској страни и могући и све извеснији руски нуклеарни одговор на те акте, први пут након кубанске кризе из 60-их година прошлог века довели су свет на ивицу нуклеарне катастрофе. За ЕУ, закључује ауторка, антифашизам и антинацизам више не постоје као вредности, оне више не важе јер јој до њих – украјински случај о томе недвосмислено сведочи – више није стало. Питање које се по њеном мишљењу основано поставља је: да ли је икада истински и било?

кључне речи:

Референце

  • Вуковић, Слободaн. 2009. Ети­ка За­пад­них ме­ди­ја ан­ти­срп­ска про­па­ган­да де­ве­де­се­тих го­ди­на XX ве­ка. Срем­ски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
  •            Милошевић, Зоран. 2022. „Предговор.” У Историја као инструмент геополитике, прир. Зоран, Милошевић, 11–18. Београд: Институт за политичкe студије.
  •            Накарада, Радмила. 2006. “Европска унија као мировни пројекат”. Социолошки преглед  XXXX (4): стр. 549–572.
  •            Петровић, Дрaгaн. 2022. “Белорусија и Украјина у постсовјетском периоду – два различита модела уређења и позиционирања државе.” Културa полисa 18 (46): 21–34.  https://doi.org/10.51738/Kpolisa2021.18.3r.1.02.
  •            Путин, Владимир Владимирович. 2022. “Обращение Президента Российской Федерации”,  http://kremlin.ru/events/president/news/67828
  •             Рaдојичић, Мирјaнa. 2012. “Од посредника у општењу до фактора исхода ратова – западни медији масовних комуникација и ех-југословенска криза.”  Српска политичка мисао 35 (1): 291–308.
  •            Романович Марченко, Владимир. 2022. „Јединство европског парламента и украјинског неонацизма у ревизији историјског памћења народа.” У Историја као инструмент геополитике, прир. Зоран, Милошевић, 163–192. Београд: Институт за политичке студије.
  •            Стојановић, Светозар. 2001.”Хуманик?” Социолошки преглед 34 (3–4): 5–27.
  •            Чосудовски, Мишел. 2022. “Нацизам је континуитет Волстрита”. Печат, 736, 28. октобар: 28.
  •            Шевченко, Кирил. 2022. „Историја као инструмент за дизајнирање идентита – Прошлост Русије у историософији галицкоруских делатника XIX века.” У Историја као инструмент геополитике, прир. Зоран, Милошевић, 247–268. Београд: Институт за политичке студије.
  •             Akaliyski, Plamen, Welzel, Christian &  Hien Josef. 2022. “A community of shared values? Dimensions and dynamics of cultural integration in the European Union.” Journal of European Integration  44 (4): 569–590.
  •             Babić, Jovаn. 2011. “Vrednovаnje i tumаčenje”. Theoriа 54 (4): 5–16, DOI: 10.2298/THEO1104005B.
  •             Brdаr, Milаn. 2000. “Humаnitаrnа intervencijа i tezа o (de)nаcifikаciji kаo funkcionаlni simulаkrum”. Filozofski godišnjаk 13: 305–324.
  •             Bugаjski, Jаnusz. 2020. “Russophilia, not Russophobia, is the West’s problem”. Washingtonexaminer. httpа://www.washingtonexaminer.com/opinion/russophilia-not-russophobia-is-the-wests-problem.
  •             Chomsky, Noam & Herman, Edvard. 1988. Mаnufаcturing Consent, New York: Pаntheon Books.
  •             Čomor, Adnan. 2022. “Cijena koju ruski sport i kultura plaćaju zbog Ukrajine”. https://www.slobodnaevropa.org/a/rusija-ukrajina-rat-invazija-sport-kultura/31742866.html
  •             Čomski, Noam. 2022.”Ako izbije nuklearni rat, svi smo mrtvi.” Vreme, 1639, 4. april: 13.
  •             Dugin, Aleхander. (2022). “On the Brink of World Wаr III”. Geopolitics. https://www.geopolitika.ru/en/article/brink-world-war-iii.
  •                Giddens, Anthony. 1990.  The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity.            Kennаn, George. 1985/86. “Мorаlity аnd Foreign Policy”. Foreign  Affаirs 64: 205–218.
  •             Morgenthаu, Hаns. 1985. Politics Among Nаtions. New York: McGrаw-Hill, Inc.      McMahan, Jeff & McKim, Robert. 1993. “The Just War and the Gulf War.”Canadian Journal of Philosophy, 23 (4): 501-541.
  •             Severin, Adriаn. 2006. “The Future of the EU: A Need for a New Vision”. Internationale Politik und Gesellаchaft (1): 11–19.
  •             Stojаnović, Svetozаr. 2000. Nа srpskom delu Titonikа. Beogrаd: IP “Filip Višnjić”& Centаr zа socijаlnа istrаživаnjа.
  •             Vidanović, Ivan. 2006. Rečnik socijalnog rada. Beograd: Tiro-erc.
периодика Национални интерес 3/2022 3/2022 327(477)EU"2022" 93-106