Izaberi jezik:
Tema broja

TRAGANJE ZA IZLAZOM IZ GLOBALNOG NE-PORETKA

EVROPSKA UNIJA I ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST U KONTEKSTU PANDEMIJE KOVID-19

Sažetak

Predmet rada se odnosi na analizu zdravstvene bezbednosti na nivou Evropske unije pre i tokom pandemije KOVID-19 kroz sagledavanje strateško-normativnog, političkog i institucionalnog okvira EU u ovoj oblasti. Cilj je da se utvrdi da li su promene u oblasti javnog zdravlja na nivou EU, podstaknute pandemijom KOVID-19, doprinele definisanju jasnog pristupa Unije zdravstvenoj bezbednosti i jačanju njenog globalnog akterstva u tom polju delovanja. Iako je sam koncept zdravstvene bezbednosti i dalje podložan različitim i širokim interpretacijama, njegov praktični značaj dolazi do izražaja prevashodno u periodima zdravstvenih kriza. Tako su i na nivou EU, pandemije i epidemije zaraznih bolesti, ali i pretnje od bioterorizma, podstakle intenzivnija promišljanja o zdravstvenoj bezbednosti u teorijskom, političkom i praktičnom smislu. Metodološki, rad počiva na analizi sadržaja, najpre akademske literature o zdravstvenoj bezbednosti, zatim najvažnijih strateških dokumenata, zdravstvenih politikai mehanizama EU. Ishodište ove analize, jeste da oblast zdravstvene bezbednosti na nivou EU još uvek nije razvijena u toj meri da bi se moglo govoriti o zaokruženom konceptu,odnosno koherentnom pristupu zdravstvenoj bezbednosti koji odražava kolektivno (evropsko) opredeljenje, te ni o globalnom akterstvu EU u ovoj oblasti. Pandemija KOVID19 jeste iznedrila niz inicijativa u ovoj oblasti i podstakla ambicije EU o liderstvu u globalnom zdravlju, ali se, bar u ovom trenutku, to pre može posmatrati kao naučena lekcija i samo jedan korak ka jačanju buduće pozicije EU u globalnoj zdravstvenoj bezbednosti.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2023 1/2023 УДК 614.2:616-03(EU) 83-106
ç