Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И МИГРАНТСКА КРИЗА

ЕВРОПСКА УНИЈА И МАСОВНЕ МИГРАЦИЈЕ

Сажетак

Двадесет осам земаља Европске уније биле су у 2015. суочене са највећим таласом миграција после Другог светског рата. Европска комисија је у првој половини 2015. почела врло озбиљно да тражи одговор на мигрантску кризу која је попримила хуманитарни карактер. Европска комисија је усвојила два кључна документа: Европску агенду о безбедности (28. априла 2015) и Европску агенду за миграције (13. маја 2015). Имплементација ових планских докумената није се одвијала на очекивани начин, због чега је криза настављена. Европска унија и њене државе чланице биле су суочене са неколико нових и сложених безбедносних претњи, које су наметале потребу за даљом синергијом и чвршћом сарадњом на свим нивоима. Многи данашњи безбедносни проблеми потичу од нестабилности у самој ЕУ која се односи на мењање облика радикализације, насиља и тероризма. Претње су све разноврсније и више интернационализоване па захтевају ефикасан и координирани одговор на европском нивоу. Европска агенда о безбедности одређује како Унија може да подстакне и подржи државе чланице у остваривању адекватне безбедности. Аутор истражује и износи процене користи и неповољних последица које мигранти носе собом, указујући и на дејство push и pull фактора који генеришу добровољну или изнуђену миграцију у државе чланице ЕУ. За већину миграната који су прошли Балканском рутом, Србија није била пожељна дестинација да тражење азила, већ само једна од транзитних земаља. Ипак, број тражицала азила у Србији је у 2015. био знатно већи у поређењу са претходном годином.

кључне речи:

Референце

  1. EC (2015), The European Agenda on Security, Brussels, 28.4.2015, COM (2015) 185 final. Available online
  2. EC (2015), A Migration Agenda on Migration, Brussels, 13.5.2015, COM (2015) 240 final. Available online
  3. European Agenda on Migration. Why a new European Agenda on Migration? http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm.
  4. European Commission Press release: State of Play: Measures to Address the Refugee Crisis, Brussels, 29 January 2016.
  5. „Leaders’ Meeting in Brussels on refugee flows along the Western Balkans route“. Posted on 22.10.2015. in Croatia, Macedonia, News, Serbia. http://europeanwesternbalkans.com/2015/10/22/president-junckercalls-leaders-meeting-in-brussels-on-refugee-flowsalong-the-western-balkans-route/
  6. Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics. January 28. 2016, http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
  7. OECD (2014), The Fiscal and Economic Impact of Migra­tion, oecd.org/policy-briefs
  8. OECD (2016). In-donor refugee costs in ODA http://www.oecd.org/development/financing-sustainabledevelopment/refugee-costs-oda.htm
  9. UN, Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revi­sion, http://reliefweb.int/report/world/trends-international-migrant-stock-2015-revision
  10. UN, Key trends in international migration, Expert Group Meeting on The Post-2015 Era: Implication for the Global Research Agenda on Population Development, New York, 10 April 2015.
  11. UNHCR, Стабилизација ситуације избеглица и миграната у Европи. Предлози за састанак шефова држава и влада ЕУ и Турске 7. марта 2016. године http://www.unhcr.org/56d94f7ehtml
  12. Hannon Paul, April 13, 2016, 6:56 a.m. ET http://www.oecd.org/policy-briefs/PB-Fiscal-EconomicImpact-Migration-May-2014.pdf
  13. http://www.berlinnstitut.org/fileadmin/user-upload/handbuch-texte/pdf-Boerje-European-Policy-on-Migration.pdf
  14. Cervone Alberto, Seeking a Sensible Migration Policy. Governments should avoid treating immigration main­ly as a security problem, http://www.marshallcenter. org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/perConcordiam/pC_V3N2_en.pdf
периодика Национални интерес 1/2016 УДК 325.2(4)“2015“ 43-67