Izaberi jezik:
Tema broja

SRBIJA I MIGRANTSKA KRIZA

EVROPSKA UNIJA I MASOVNE MIGRACIJE

Sažetak

Dvadeset osam zemalja Evropske unije bile su u 2015. suočene sa najvećim talasom migracija posle Drugog svetskog rata. Evropska komisija je u prvoj polovini 2015. počela vrlo ozbiljno da traži odgovor na migrantsku krizu koja je poprimila humanitarni karakter. Evropska komisija je usvojila dva ključna dokumenta: Evropsku agendu o bezbednosti (28. aprila 2015) i Evropsku agendu za migracije (13. maja 2015). Implementacija ovih planskih dokumenata nije se odvijala na očekivani način, zbog čega je kriza nastavljena. Evropska unija i njene države članice bile su suočene sa nekoliko novih i složenih bezbednosnih pretnji, koje su nametale potrebu za daljom sinergijom i čvršćom saradnjom na svim nivoima. Mnogi današnji bezbednosni problemi potiču od nestabilnosti u samoj EU koja se odnosi na menjanje oblika radikalizacije, nasilja i terorizma. Pretnje su sve raznovrsnije i više internacionalizovane pa zahtevaju efikasan i koordinirani odgovor na evropskom nivou. Evropska agenda o bezbednosti određuje kako Unija može da podstakne i podrži države članice u ostvarivanju adekvatne bezbednosti. Autor istražuje i iznosi procene koristi i nepovoljnih posledica koje migranti nose sobom, ukazujući i na dejstvo push i pull faktora koji generišu dobrovoljnu ili iznuđenu migraciju u države članice EU. Za većinu migranata koji su prošli Balkanskom rutom, Srbija nije bila poželjna destinacija da traženje azila, već samo jedna od tranzitnih zemalja. Ipak, broj tražicala azila u Srbiji je u 2015. bio znatno veći u poređenju sa prethodnom godinom.

Ključne reči:

Reference

  1. EC (2015), The European Agenda on Security, Brussels, 28.4.2015, COM (2015) 185 final. Available online
  2. EC (2015), A Migration Agenda on Migration, Brussels, 13.5.2015, COM (2015) 240 final. Available online
  3. European Agenda on Migration. Why a new European Agenda on Migration? http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm.
  4. European Commission Press release: State of Play: Measures to Address the Refugee Crisis, Brussels, 29 January 2016.
  5. „Leaders’ Meeting in Brussels on refugee flows along the Western Balkans route“. Posted on 22.10.2015. in Croatia, Macedonia, News, Serbia. http://europeanwesternbalkans.com/2015/10/22/president-junckercalls-leaders-meeting-in-brussels-on-refugee-flowsalong-the-western-balkans-route/
  6. Migrant crisis: Migration to Europe explained in graphics. January 28. 2016, http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
  7. OECD (2014), The Fiscal and Economic Impact of Migra­tion, oecd.org/policy-briefs
  8. OECD (2016). In-donor refugee costs in ODA http://www.oecd.org/development/financing-sustainabledevelopment/refugee-costs-oda.htm
  9. UN, Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revi­sion, http://reliefweb.int/report/world/trends-international-migrant-stock-2015-revision
  10. UN, Key trends in international migration, Expert Group Meeting on The Post-2015 Era: Implication for the Global Research Agenda on Population Development, New York, 10 April 2015.
  11. UNHCR, Стабилизација ситуације избеглица и миграната у Европи. Предлози за састанак шефова држава и влада ЕУ и Турске 7. марта 2016. године http://www.unhcr.org/56d94f7ehtml
  12. Hannon Paul, April 13, 2016, 6:56 a.m. ET http://www.oecd.org/policy-briefs/PB-Fiscal-EconomicImpact-Migration-May-2014.pdf
  13. http://www.berlinnstitut.org/fileadmin/user-upload/handbuch-texte/pdf-Boerje-European-Policy-on-Migration.pdf
  14. Cervone Alberto, Seeking a Sensible Migration Policy. Governments should avoid treating immigration main­ly as a security problem, http://www.marshallcenter. org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_Publications/perConcordiam/pC_V3N2_en.pdf
PERIODIKA Nаcionalni interes 1/2016 УДК 325.2(4)“2015“ 43-67
ç