Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕВРОПСКА УНИЈА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА – ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ ПОЛИТИКЕ У ПЛУРАЛНИМ ДРУШТВИМА

Сажетак

Предмет истраживања овог рада су плурална друштва, механизми њиховог политичко-системског обликовања и функционисања – конкретно компаративно истраживање плуралности и консоцијацијског уређења Европске уније и Босне и Херцеговине. Историјско насљеђе вјерских, националних и идеолошких сукоба градивни су елементи плуралних друштва Европске уније и Босне и Херцеговине. Поред изразите културно-политичке плуралности, заједничка политичко-вриједносна тачка и основ компарације Европске уније и Босне и Херцеговине је консоцијацијска демократија. Компаративна анализа плуралних друштава и консоцијацијске демократије у Европској унији и Босни и Херцеговини и закључци које изводимо у раду доприносе укупном знању о плуралним друштвима и консоцијацијској демократији.

кључне речи:

Референце

  Antić, Čedomir, i Nenad Kecmanović. 2016. Istorija Republike Srpske. Beograd/Banja Luka: Nedeljnik/Službeni glasnik Republike Srpske.

  Bogaards, Matthijas. 2021. „The European Union: Consociational Past, Centripetal Future?” Journal of Representative Democracy 58 (3): 443‒460. doi: https://doi.org/10.1080/00344893.2021.1898459.

  Braudel, Fernan. 1990. Civilizacije kroz povjest. Zagreb: Globus.

  Costa, Oliver. 2003. „The European Union as a Consociation? A Methodological Assessment.” West European Politics 26 (3): 1‒18. doi: https://doi.org/10.1080/01402380312331280568.

  Diverže, Moris. 1966. Uvod u politiku. Beograd: Savremena administracija.

  Ekmečić, Milorad. 2007. Dugo kretanje između klanja i oranja: istorija Srba u Novom veku. Beograd: Zavod za udžbenike.

  Ford, Frenklin. 2005. Evropa u doba revolucija 1780-1830. Beograd: Clio.

  Furnivall, J. Sydenham. 1948. Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India. Cambridge: Cambridge University Press.

  Gudac, Žarko, i Miroslav Đorđević. 1997. Politička istorija XIX i XX veka: svetska i nacionalna. Beograd: Čigoja štampa i Fakultet političkih nauka.

  Hantington, P. Semjuel. 2000. Sukob civilizacija i preoblikovanje svjetskog poretka. Podgorica: CID.

  Hol, Timoti K. 2000. Istorija sveta. Beograd: Laguna

  Imamović, Mustafa. 2007. Pravni položaj i unutrašnji politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. do 1914. Sarajevo: Svjetlost.

  Jevtić, Miroljub. 2008. Uloga religije u identitetu južnoslovenskih nacija u: časopis Godišnjak 2008. Beograd: Fakultet političkih nauka.

  Kaiser, Andre. 2002. „Alternation, Inclusion and the European Union.” Sage Journal 3 (4). doi: https://doi.org/10.1177/1465116502003004003.

  Kasapović, Mirjana. 2005. Bosna i Hercegovina: podijeljeno društvo i nestabilna država. Zagreb: Politička kultura.

  Kecmanović, Nenad, Aleksandar Vranješ, i Željko Budimir. 2021. Uspon jedne ideje: Sloboda i samostalnost Republike Srpske i uloga Milorada Dodika. Beograd: Službeni glasnik.

  Lajphart, Arend. 2003. Modeli demokratije: oblici i učinak vlade u trideset šest zemalja. Podgorica: CID.

  Lijphart, Arend. 1992. Demokracija u pluralnim društvima. Zagreb: Globus.

  Marković, Goran. 2012. Bosanskohercegovački federalizam. Beograd: Službeni glasnik. Sarajevo: Magistrat.

  Mondo. 2021. Indeks demokratije: BiH na 101. mjestu među 167 zemalja. Poslednji pristup 06.02.2023. https://mondo.ba/Info/Politika/a1021893/Indeks-demokratije-BiH-na-101.-mjestu-medju-167-zemalja.html.

  Mujkić, Asim. 2010. Pravda i etnonacionalizam. Sarajevo: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i Fondacija Heinrich Böll

  Nešković, Radomir. 2013. Nedovršena država. Sarajevo: Fridrih Ebert Štiftung.

  Norris, Pippa. 2002. „Ballots not bullets: Testing consociational theories of ethnic conflict, electoral systems, and democratization.” In The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy, eds. Reynolds A., 206‒247. Oxford: Oxford University Press.

  Reilly, Benjamin. 2001. Democracy in Divided Societies / Electoral Engineering for Conflict Management. Cambridge: Cambridge University Press

  Simović, Vlade. 2019. Narod, partije i demokratija u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Fakultet političkih nauka.

  Simović, Vlade. 2022. „Evropske integracije Bosne i Hercegovine i logika konsocijlizma.” Sociološki godišnjak. Pale: Sociološko društvo Republike Srpske.

  Skaskin, D. Sergej, i Osip L. Vajnštajn. 2011. Istorija srednjeg veka 1. Beograd: Naučna KMD.

  Status, magazin za političku kulturu i društvena pitanja. (2004– 2013). Mostar: Dijalog.

  Udaljcov, A. Dimitrijevič, Kosminski, A. Evgenij, i Vajnštajn, L. Osip. 2011. Istorija srednjeg veka 1. Beograd: Naučna KMD.

  Vels, H. Džordž. 2006. Istorija sveta: svakome jasna istorija života i čovečanstva. Beograd, Žabalj, Bor: Evro. Vukovljak. Bakar.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 4/2023 4/2023 УДК 341.217(4-672EU:497.6) 307-325