Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПА И ЕВРОПСКА УНИЈА

ЕВОЛУЦИЈА УЛОГЕ ПРЕДСЕДАВАЈУЋЕГ САВЕТА МИНИСТАРА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Савет министара Европске уније представља централну институцију за доношење одлука у Унији, било самостално или заједно са Европским парламентом. Један од важних елемената у оквиру Савета јесте председавање, односно руковођење целокупним активностима Уније. У тој улози, налази се Председавајући (Presidency) -државе чланице ЕУ које се смењују по принципу шестомесечне ротације. Ова улога је током више од шест деценија постојања еволуирала у значајној мери те је циљ овог научног рада да покуша да прикаже пут који је Председавајући прешао од оснивања Европских заједница до данас. Акценат је на Уговору из Лисабона који је у овом сегменту донео новине. Такође, у раду ће бити изложени и неки интересантни примери из историје ротирајућег председавања Саветом министара.

кључне речи:

Референце

  • Тодоровић, Јелена. 2010. „Институционалне новине у Европској унији након усвајања Лисабонског уговора.“ Политичка ревија 26 (4): 301 – 318. doi: 10.22182/pr.2642010.16.
  • Baasner, Frank, and Seidendorf, Stefan. 2020. “German presidency of the Council of the European Union:… and suddenly everything is different.“ European Issue, No.565. https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0565-german-presidency-of-the-council-of-the-european-union-..-and-suddenly-everything-is-different.
  • Batory, Agnes, and Puetter, Uwe. 2011. “The trio presidency in the European Union of the Lisbon Treaty.“ Working paper 01. Budapest: Center for European Union Research, Hungarian Europe Society.
  • Bunse, Simone. 2009. Small States and EU Governance – Leadership through the Council Presidency. London: Palgrave Macmillan.
  • Christiansen, Thomas, and Sophie, Vanhoonacker. 2008. “At a Critical Juncture? Change and Continuity in the Institutional Development of the Council Secretariat.“ West European Politics 31 (4): 751 – 770. doi:10.1080/01402380801906015.
  • Consolidated version of the Treaty on European Union [TEU], OJ C 115, 9.5.2008, p. 13–45.
  • Crum, Ben. 2009. “Accountability and Personalisation of the European Council Presidency.“ Journal of European Integration 31 (6): 685 – 701. doi: 10.1080/07036330903199853.
  • Dinan, Desmond. 2013. “The post-Lisbon European Council Presidency: An interim assessment.“ West European Politics 36 (6): 1256 – 1273. doi: 10.1080/01402382.2013.826029.
  • Elgström, Ole. 2003. “Introduction.“ In European Union Council Presidencies – A comparative perspective, ed. Ole Elgström, 1 – 17. London: Routledge.
  • Elgström, Ole. 2003a. “The honest broker? The Council Presidency as a mediator.“ In European Union Council Presidencies – A comparative perspective, ed. Ole Elgström, 38 –54. London: Routledge.
  • Elgström, Ole. 2003b. European Union Council Presidencies – A comparative perspective. London: Routledge.
  • Fernández Pasarín, Ana Mar. 2008. “Change and stability of the EU institutional system: The communitarisation of the Council Presidency.“ Journal of European Integration 30 (5): 617 – 634. doi: 10.1080/07036330802439590.
  • Fernández Pasarín, Ana Mar. 2011. “The reform of the Council Presidency: paving the way for a new synergy with the European Commission?“ Politique européenne 35 (3): 29 –54. doi: 10.3917/poeu.035.0029.
  • Hix, Simon. 2005. The Political system of the European Union. London: Mackmillan Press LTD.
  • Kietz, Daniela, and Andreas Maurer. 2008. “Scope and Limitations of the Council Presidency. An Evaluation of the German Presidency in Light of the Reform Treaty.“ In The Potential of the Council Presidency An Analysis of Germany’s Chairmanship of the EU 2007, ed. Daniela Kietz and Perthes Volker. SWP Research Paper (1): 95 – 110.
  • Lopandić, Duško, i Milutin Janjević. 1995. Ugovor o Evropskoj uniji-od Rima do Mastrihta. Beograd: Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka, Institut ekonomskih nauka, Evropski pokret u Srbiji.
  • Maurer, Andreas. 2008. “The German Council Presidency: Managing Conflicting Expectations.“ Journal of Common Market Studies 46: 51 – 59. doi: 10.1111/j.1468-5965.2008.00810.x.
  • Morata, Francesc, and Ana-Mar Fernández Pasarín. 2003. “The Spanish Presidencies of 1989, 1995 and 2002 – From commitment to reluctance towards European integration.“ In European Union Council Presidencies-A comparative perspective, ed. Ole Elgström, 173 – 190. London: Routledge.
  • Nugent, Neill. 1999. The Government and Politics of the European Union. London: Palgrave.
  • Quaglia, Lucia, and Edward Moxon-Browne. 2006. “What Makes a Good EU Presidency? Italy and Ireland Compared.“ Journal of Common Market Studies 44 (2): 349 – 368. doi: 10.1111/j.1468-5965.2006.00626.x.
  • Renshaw-Hayes, Fiona, and Hellen Wallace. 1997. The Council of Ministers. London: Mackmillan Press LTD.
  • Tallberg, Jonas. 2003. “The agenda-shaping powers of the EU Council Presidency.“ In European Union Council Presidencies – A comparative perspective, ed. Ole Elgström, 18 – 37. London: Routledge.
  • Vanhoonacker, Sophie, and Adriaan Schout. 2003. “The Rotating Presidency of the Council of the EU: Obstinate or Obsolete?“ CONVEU 30 Project: Reforming the EU Institutions – Challenges for the Council.
  • Vaznonyte. Auste. 2020 “The rotating Presidency of the Council of the EU – Still an agenda-setter?“ European Union Politics 21 (3): 497 – 518. doi: 10.1177/1465116520916557.
Политичка ревија 4/2021 4/2021 УДК 342.5(4-672EU) 51-67