Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKA TEORIJA I FILOZOFIJA POLITIKE

ETIKA SLOBODE VS. ETIKA LIBERALISTIČKOG PRAGMATIZMA

Sažetak

U članku se analizira koncept etike slobode kao etike revolucije i demokratije naspram suprotnog stanovišta etike liberalističkog pragmatizma koje je karakteristično za domintantni zapadni diskurs druge polovine XX veka, a još uvek je prisutno i u prvim decenijama XXI veka. Razmatraju se razlozi zbog čega, za razliku od etike slobode, liberalistička etika – u finalnoj teorijskoj i praktičnoj instanci – uvek već upućuje na kapitulaciju. Filozofski pojam delanja iz slobode i odgovornosti subjekta opozitan je prinudnom delovanju u ime „golog života“ jednako kao što su pojmovi subjekta i događaja kontrastirani sferi nužnosti. U drugom delu rada autor se kritički osvrće na relaciju principijelnih i prudencijalnih razloga, na osnove politike uma, kao i središnju ulogu naroda za razumevanje političke etike per se.

Ključne reči:

Reference

  1. Agamben, Giorgio, Homo Sacer, Stanford University Press, Stanford, 1998.
  2. Agamben, Giorgio, The State of Exception, The University of Chicago Press, Chicago, 2005.
  3. Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Haracourt, Florida,
  4. Badiou, Alain, Being and Event, Continuum, New York, 2005.
  5. Badiou, Alain, Polemics, Verso, New York, 2006.
  6. Badiou, Alain, Logics of Worlds, Continuum, New York, 2009.
  7. Badiou, Alain, In Praise of Love, The New Press, New York, 2012.
  8. Bernstein, Richard, The Abuse of Evil, Polity Press, Cambridge, 2005.
  9. Castoriadis, Cornelius, The Imaginary Institution of Society, MIT Press, Cambridge, 1998.
  10. Кољевић, Богдана и Фузаро, Дијего, Устанак европских народа, Филип Вишњић, Београд, 2016.
  11. Levinas, Emanuel, Basic Philosophical Writings, Indiana University Press, Indiana, 1996.
  12. Marx, Karl, Later Political Writings, CUP, Cambridge, 1996.
  13. Skinner, Quentin, Liberty before Liberalism, Cambridge, CUP, 1998.
  14. Stending, Guy, The Precariat , Bloomsbury, USA, 2011.
  15. Tormey, Simon, „Two Faces of Democracy in the Work of Agnes Heller“, Ethics and Heritage, eds. Janos Boros and Mihaly Vajda, Brambauer, Pecs, 2007.
  16. Hart, Michael & Negri, Antonio, Empire, HUP, Cambridge, 2000.
  17. Hardt, Мichael & Negri, Antonio, Multitude, The Penguin Press, New York, 2004.
  18. Heller, Agnes & Feher, Franc, The Postmodern Political Condition, Cambridge, Polity Press, 1988.
  19. Hobbes, Thomas, Leviathan, Oxford University Press, Oxford, 1998.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2016 УДК 172.1 27-42
ç