Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЕТИЧКИ ЧИНИЛАЦ БОРБЕНОГ МОРАЛА

Сажетак

Вишезначост појма морал је у војном дискурсу нарочито евидентна, али и недовољно дефинисана. Ова недовољна појмовна разјашњеност проузрокује разне врсте импликација и практичних проблема, који се највише манифестују у виду занемаривања или потпуног игнорисања вредносног значења појма морал у војном дискурсу, редукујући при томе значење појма морал у војсци само на борбени морал. Борбени морал представља више психолошко-андрагошку него етичку категорију, а је његово изједначавање са целокупном садржином војног етоса површно, погрешно и штетно. Циљ овог рада јесте да покаже да вредностно значење термина морал није у колизији са борбеним моралом, већ напротив – да су ова два значења комплементарна, и да оба морају бити део онога што подразумевамо под војном етиком или војним етосом. Методом анализе историјских искустава и савремених дешавања и индукцијом појединачних ставова директних учесника у оружаним сукобима скупљених током година, уз структурну анализу појма борбеног морала, аутор кроз аргументовање неопходности препознавања и вредносно-моралног, тј. „етичког“ чиниоца борбеног морала као важне детерминанте борбеног морала у процесу научне синтезе показује нужну и нераскидиву везу оба значења појма морал унутар војног етоса. Занемаривање утицаја кршења моралних норми на стање борбеног морала представља опасан редукционизам који може имати далекосежне негативне импликације по војску и друштво.

кључне речи:

Референце

  • Вокабулар.орг. Доступно на: http://www.vokabular.org/?search=moral&lang=sr-lat (приступљено 10.12.2019.)
  • Гроздић, Борислав 2010. „Професионални војни етос и војна професија“, Војно дело: 275-291, Београд: МЦ Одбрана, зима/2010.
  • Гроздић, Борислав. 2011. Војна етика, хрестоматија, Београд: Војноиздавачки завод, 2009.
  • Гроздић, Борислав; Кузмановић, Срећко; Николић, Бранко. 2011. „Војна етика у систему наука и њен однос према наукама у одбрани“, Војно дело: 237-250. Београд: МЦ Одбрана, лето/2011.
  • Дамњановић, Драгољуб; Грујић, Владимир. 2009. „Основни фактори борбеног морала Војске Југославије у току оружаног сукоба НАТО и СР Југославије“, Војно дело: 270-302, Београд: МЦ Одбрана,  3/2009.
  • Даниловић, Неђо. 2001. Морал војске у грађанском рату, Београд: Задужбина Андрејевић и НИЦ Војска.
  • Кузмановић, Срећко. 2008. „Образовни профил официрског кадра као детерминанта морала војске“, Војно дело: 60-90, Београд: МЦ Одбрана, 3/2008.
  • Речник српског језика, 2011. Нови Сад: Матица српска.
  • Сајт Војске Србије, доступно на: http://www.vs.rs/sr_cyr/jedinice/vojska-srbije/generalstab/uprava-za-ljudske-resurse (приступљено 12.12.2019.)
  • Станар, Драган. 2019. Праведан рат: између апологије и обуздавања рата, Београд: Добротољубље.
  • Стевановић, Витомир. 2003. Морал и етика, Београд: СМ.
  • Стратегија одбране Републике Србије, 2009. Београд.
  • Babić, Jovan. 2016. „Ethics of War as a Part of Military Ethics”, Didactics of Military Ethics, (ed. Elssner, Th. R. and Janke): 120-126, Leiden/Boston: R. Brill Nijhoff.
  • Babić, Jovan. 2005. Moral i naše vreme, drugo izdanje, Beograd: Službeni glasnik.
  • Childs, Sean. 2016. “Soldier’s Morale: Defending a Core Military Capability”, Security Challenges: 43-52, Kingston: Institute for regional security, Vol. 12, No. 2, 2016.
  • Clifford, George M. 2007. “Duty at All Costs”, Naval War College Review: 103-128, Newport: U.S. Naval War College, , Vol. 60, No. 1, 2007.
  • Manning, Frederick J. 1994. “Morale and Cohesion in Military Psychiatry” у Military Psychaiatry: Preparing in Peace for War: 1-18. Falls Church: Office of Surgeon General.
  • Mileham, Patrick. 2004. “Civilized Warriors? Professional Discipline, Ethos, and European Armed Forces”, Connections: 75-94, Garmisch-Partenkirchen: Partnership for Peace Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes, , Vol. 3, No. 1, March 2004.
  • Motowidlo, Stephan J. et all. 1976. Motivation, Satisfaction, and Morale in Army Careers: A Review of Theory and Measurements, Minneapolis: Personnel Decisions Inc.
  • Pavićević, Vuko. 1967. Osnovi etike, Beograd: Kultura.
  • Rodin, David. 2006. “The Ethics of Asymmetric War” у The Ethics of War, (ed. Richard Sorabji and David Rodin), 153-168. Aldershot: Ashgate.
  • Rodin, David. 2008. “Two Emerging Issues of Jus post Bellum: War Termination and the Liability of Soldiers for Crimes of Aggression”, у Jus post Bellum: Towards a Law of Transition from Conflict to Peace, (ed. Carsten Stahn and Jann K. Kleffner): 56-76, Hague: Asser Press.
  • Ulio, James A. 1941. “Military Morale”, American Journal of Sociology: 321-330, Chicago: University of Chicago Press, Vol. 47, No.3, 1941.
  • US Department of the Army. Field Manual on Leadership.
  • Volzer, Majkl. 2010. Pravedni i nepravedni ratovi, Beograd: Službeni glasnik.
периодика Национални интерес 1/2020 1/2020 УДК 355.13 7-22