Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ERRATUM: „ГЛОБАЛНА БРИТАНИЈА” У МЕЂУНАРОДНОЈ ПОЛИТИЦИ И СТРАТЕШКЕ ОПЦИЈЕ СРБИЈЕ У ОДНОСИМА СА УЈЕДИЊЕНИМ КРАЉЕВСТВОМ (број 2/2023, Vol. 80, стр. 159)

Сажетак

Техничком грешком Уредништва из рада је изостављена информација о финансирању научно-истраживачког рада НИО у оквиру које је рад настао.

Оригиналном раду се након наслова додаје фуснота која гласи: *Рад је подржан средствима Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије на основу Уговора о реализацији и финансирању научно-истраживачког рада НИО у 2023. години, број: 451-03-47/2023-01 од 17.01.2023. године.

Уредништво се извињава аутору и читаоцима због настале техничке грешке.

Овај рад је примљен 13. априла 2023. године, а прихваћен на састанку Редак­ције 27. новембра 2023. године.

 

кључне речи:

Референце

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 4/2023 4/2023 407