Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

EPISTEMIČKI PROCEDURALIZAM KAO MODEL DEMOKRATSKOG ODLUČIVANЈA

Sažetak

Predmet ovog rada je analiza epistemičkog proceduralizma kao jedinstvenog modela u okviru deliberativne dimenzije demokratske teorije. U prvom delu rada će biti predstavljen kratak pregled osnovnih postavki teorije odlučivanja na individualnom i kolektivnom nivou. Na osnovu ovoga, biće istaknuta Erouova teorema, koja ukazuje na teorijsku neodrživost agregativnog koncepta demokratije. Drugi deo rada će biti posvećen predstavljanju i razmatranju alternativnog, deliberativnog koncepta demokratije, sa akcentom na kontrastu između njegovih osnovnih modela, epistemičkog i proceduralnog. U trećem delu rada će biti detaljno razmotren model srednjeg puta, epistemički proceduralizam, koji je izložio autor Dejvid Estlund (David Estlund). Ovaj model će biti upoređen sa prethodna dva u cilju utvrđivanja mere u kojoj u odnosu na njih otelovljuje načela i ostvaruje ciljeve deliberativne demokratije.

Ključne reči:

Reference

  1. Дал Роберт, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
  2. Матић Иван, „Општа воља и теорема пороте“, Theoria, Филозофски факултет, Београд, бр. 2/2014, стр.73-86.
  3. Павличић Дубравка, Теорија одлучивања, Економски факултет, Београд, 2014.
  4. Русо Жан-Жак, Друштвени уговор, Филип Вишњић, Београд, 1993.
  5. Ступар Милорад, „Рационалност и демократија“, Трећи програм Радио Београда, Београд, бр. 3-4/2008, стр. 9-28.
  6. Ступар Милорад, Савремене теорије правде, Филозофски факултет, Београд, 2015.
  7. Arrow Kenneth, Social Choice and Individual Values, Yale University, New Haven, 1963.
  8. Barry Brian, “The Public Interest”, Proceedings of the Aristotelian Society, Wiley-Blackwell, New Jersey, vol. 38/1964, стр. 1-38.
  9. Cohen Joshua, “Deliberation and Democratic Legitimacy”, in: Deliberative Democracy (eds. James Bohman, William Rehg), MIT, Massachusetts, 1997, стр. 67-91.
  10. Dahl Robert, A Preface to Democratic Theory, University of Chicago Press, Chicago, 1956.
  11. Estlund David, “Beyond Fairness and Deliberation: The Epistemic Dimension of Democratic Authority”, in: Deliberative Democracy (eds. James Bohman, William Rehg), MIT, Massachusetts, 1997, стр. 173-204.
  12. Grofman Bernard, Feld Scott, “Rousseau’s General Will: A Condorcetian Perspective”, The American Political Science Review, Cambridge University Press, Cambridge, vol. 82/1988, стр. 567-576.
  13. Miller David, “Deliberative Democracy and Social Choice”, Political Studies, Wiley-Blackwell, New Jersey, 40/1992 (Special Issue), стр. 54-67.
  14. Resnik Michael, Choices, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1987.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 1/2017 УДК 321.7:005.311.6 321-338
ç