Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИКА, ФИЛОЗОФИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

ЕНТОЛОШКА ТЕОРИЈА – ФИЛОЗОФСКО-НАУЧНИ ПРИСТУП БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

У раду се разматра филозофски и научни основ питања о безбедности. Безбедност се сагледава у контексту антрополошког феномена. Утврђује се да тежња ка опстанку и очувању људски задобија артикулацију пре свега кроз егзистенцију. Она подстиче сопствену артикулацију у форми интенционалног интереса који од опстанка живота уопште, прави интерес специфичан за човека као егзистенцију а то је безбедност. Безбедност се на основу тога даље анализира у контексту Хобсовог модела преласка из тзв. природног стања у стање легитимног друштвено-политичког ентитета. Утврђује се да је безбедност битан посредник тог прелажења. Штавише, анализа води закључку да је безбедност извор надградње људског света у правцу развоја свести о слободи.

кључне речи:

Референце

    • Бодин М. Хуманологија и хуманолошке науке, у „Зборник радова“ Факултет цивилне одбране, Београд, 2002.
    • Ротакер Е., Филозофска антропологија, Веселин Маслеша, Сарајево, 1985.
    • Хајдегер М., Битак и Вријеме, Напријед, Загреб, 1986.
    • Хобс Т., Левијатан, Култура, Београд, 1961.
    • Хусерл Е., Идеја феноменологије, БИГЗ, Београд, 1975.
периодика Национални интерес 1/2019 1/2019 УДК 321.01:351.86 237-251