Izaberi jezik:
Tema broja

PRIKAZI

Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma

Sažetak

Marija Đorić, Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma, Institut za političke studije, Beograd, 2016.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2018 УДК 329.055.5(100)(049.3) 171-178
ç