Izaberi jezik:
Tema broja

OBNOVA SRBISTIKE - NAUČNE POLEMIKE, OSVRTI I PRIKAZI

EKSTREMIZAM I NOVA REALNOST: SVET U DOBA KORONAVIRUSA

Sažetak

Prikaz knjige:
Đorić, Marija. 2021. Ekstremizam i nova realnost: Svet u doba koronavirusa. Beograd: Institut za političke studije, 200 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2021 3/2021 УДК 616.98:578.834]:316.62(049.3) 327-330
ç