Izaberi jezik:
Tema broja

GLOBALIZACIJA I GLOBALIZAM- NEOLIBERALIZAM I MULTIKULTURALIZAM

EKONOMSKO-FINANSIJSKA USLOVLJENOST LIBERALNO-DEMOKRATSKOG PORETKA

Sažetak

U radu ukazujemo na međuzavisnost ekonomskih struktura i političkih institucija, vezanih za liberalno-demokratsku državu. Uočljivo je da je funkcionisanje političkih institucija u okviru liberalno-demokratskog poretka na Zapadu uslovljeno odgovarajućim stepenom društvenog bogatstva, obrazovnim stepenom stanovništva, kao i odsustvom centrifugalnih društvenih sila koje bi mogle dovesti u pitanje sam opstanak države. Države koje su posegnule za uvođenjem zapadnjačkih modela i institucija, previđajući ove činjenice, platile su cenu. Glavni regulator, nerv privrednog i društvenog života, jeste novac. Liberalna država iznašla je mehanizme, od podele vlasti do nezavisnosti sudova, koji će onemogućiti imaoca političke moći da pribavi i ekonomsku moć. Nema mehanizma koji bi delovali u suprotnom pravcu, koji bi sprečio finansijsku oligarhiju da putem novca preuzme i političku moć u državi, podređujući je svojim interesima. Dajemo istorijsku retrospektivu i savremene tendencije vezane za odnos političke i ekonomske moći.

Ključne reči:

Reference

  • Бауер, Ото, (б.г) Ото Бауер, Грађанска демократија, Београд, Ослобођење А. Д.
  • Bobio, Norberto, (1995) Norberto Bobio, Liberalizam i demokratija, Beograd, Zavod za   udžbenike i nastavna sredstva.
  • Brodel, Fernan, (2007) Fernan Brodel, Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka. Strukture svakodnevice: moguće i nemoguće, Knj. 1, Beograd: Službeni list SRJ, Novi Sad: STYLOS.
  • Вујић, Михаило, (1896) Михаило В. Вујић, Начела народне економије, књига друга, Београд, Државна штампарија Краљевине Србије.
  • Данилевски, Николај, (1994) Николај Ј. Данилевски, Русија и Европа, Београд, Службени лист СРЈ, 1994.
  • Diverže, Moris, (1980) Maurice Duverger, Janus, Dva lica zapada, Загреб, Globus.
  • Diverže, Moris, (1966) Moris Diverže, Uvod u politiku, Београд, Савремена администрација.
  • Diverže, Moris, (1968) Moris Diverže, Demokratija bez naroda, Београд, Рад.
  • Зиновјев, Александар, (1999) Александар Зиновјев, Велика прекретница, Београд, Наш дом.
  • Зиновјев, Александар, (2002) Александар Зиновјев, Запад: феномен западњаштва, Београд, Наш дом.
  • Левнизон, Рихард-Морус, (1934) Рихард Левинзон-Морус, Новац у политици, Београд, Космос.
  • Мирковић, Мијо, (1938) Мијо Мирковић, Развој економске мисли у XIX веку, Београд, Геца Кон.
  • Панарин, Александар, (2007) Александар С. Панарин, Савремени рат као борба богатих против сиромашних, Београд, Нова Европа: Evro Giunti.
  • Фергусон, Најл (2012) Најл Фергусон, Моћ новца: новац и моћ у савременом свету 1700–2000, Београд, Службени гласник.
  • Фире, Франсоа, (1990) Фарнсоа Фире, О Француској револуцији, Сремски Карловци, Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
  • Hejvdud, Endru, (2004) Endru, Hejvdud, Politika, Beograd, Clio.
Nacionalni interes 3/2021 3/2021 УДК 330.831:321.7 33-52
ç