Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

ЕКОНОМСКА КРИЗА КАО ФАКТОР УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ СРБИЈЕ

Сажетак

Инструмента угрожавања виталних вредности друштва у односу на ранији период остали су исти, само су се променили модалитети деловања. То захтева примену одговарајућих инструмената супротстављања који се морају заснивати на јачању економске снаге државе. Веза између економије и безбедности је најјасније изражена кроз међузависност прибављања и распоређивања економских ре­сурса у циљу успешног функционисања државе у остваривању си­стема безбедности. У условима економске кризе која је захватила све области нашег живота и рада, очување безбедности се намеће као приоритет и услов опстанка.

кључне речи:

Референце

  1. Љ. Стајић, Ч. Гилановић, Основи безбедности, Београд, 1994.
  2. С. Ковачевић, Основи система ДСЗ, Београд, 1980.
  3. М. Лазовић, В. Милошевић, С. Милојевић, Средства и тактика полиције, Београд, 2001.
  4. С. Милетић, Основи јавне безбедности, Београд, 2003.
  5. П.А.Самуелсон, Економска читанка, Загреб, 1975.
  6. Г. Милошевић, Монетарне и јавне финансије, Београд, 2009.
  7. Б. Раичевић, Реинтеграција сиве економије и унапређење пословне Климе у Србији (Округли сто, Економски институт, 2002) – Порески аспекти.
  8. Љ. Стајић, Д. Пајковић, Систем заштите личности и објеката, Нови Сад, 2008.
  9. Интернет: http://www.ebrd.com
периодика Српска политичка мисао 1/2011 УДК: 338.124.4:355.01+351.74 247-260