Изабери језик:
Тема броја

Стари и нови безбедносни проблеми

ЕКОНОМСКА БЕЗБЕДНОСТ У ФУНКЦИЈИ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Остварени резултати националне економије имају посебан значај на остварење примарних интереса државе. Све државе настоје да кроз економски систем остваре своје циљеве како на микро тако и на макро нивоу. Остварењем циљева националне економије држава ствара услове и за остварење функција националне безбедности. У том контексту економски систем је подсистем система националне безбедности. Својом активном улогом, држава настоји да кроз развој и изградњу економских потенцијала оствари оптималане услове за изградњу система безбедности. Недостатак или ограниченост економских ресурса нужно продукује пад економске безбедности, а тиме и пад привредних активности. Управо зато, потребно је креирати адекватан система алокације економских ресурса на носиоце економске и националне безбедности.

кључне речи:

Референце

  • Бодин, Миленко. 2007: Теоријски основи менаџмента националне безбедности– докторска дисертација.Београд: Факултет цивилне одбране.
  • Бошковић, Мило. 2017. Лексикон безбедности. Београд–Нови Сад: ЈП „Службени гласник“, Правни факултет у Новом Саду.
  • Gregory, Sean. 1997.„Economic intelligence in the post–Cold War era: issues for reform”, The Final Report of the Snyder Commission, pp. 27–39.
  • Grigoreva, Ekaterina & Liliya Garifova. 2015. „The economic security of the state: the institutional aspect”.  Procedia Economics and Finance 24: 266–273.doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00658-9
  • Лазић, Радојица. 2014. Контрола служби безбедности у Србији. Београд. Академија за националну безбедност, ЈП „Службени гласник“.
  • Лазић, Радојица 2016. „Обавештајни рад и дипломатија“, Српска политичка мисао 54 (4): 233–250.doi.org/10.22182/spm.5442016.14.
  • Litvinenko, Aleksandar. 2013. „Economic and national security: the problem of concepts correlating // Scientific and technical statements”, Economic sciences, St. Petersburg, 3: 9–15.
  • Милошевић, Горан и Љубомир Стајић. 2021. „Начела економске безбедности“. Политика националне безбедности 20 (1): 111–125.doi.org/10.22182/pnb.2012021.6.
  • Милошевић, Горан. 2020. Основи економије. Нови Сад: Правни факултет.
  • Парезановић, Марко. 2014. Енергетска безбедност. Београд: Нова српска политичка мисао.
  • Поповић, Дејан. 1997. Наука о порезима и пореско право. Београд – Будимпешта: COLPI, Савремена администрација.
  • Ронин, Роман. 2009. Обавештајни рад. Београд: ЈП „Службени гласник“, Факултет безбедности.
  • Савић, Андреја. 2006. Обавештајне службе и национална безбедност. Крагујевац: Правни факултет.
  • Савић, Андреја и Младен Бајагић. 2005. Безбедност светаод тајности до јавности. Београд: Виша школа унутрашњих послова.
  • Симић, Драган. 2002. Наука о безбедности. Београд: ЈП „Службени лист СРЈ“, Факултет политичких наука.
  • Симовић, Слободан. 2021. Индустријска шпијунажа. Београд: Факултет за диплoматију и безбедност.
  • Стајић, Љубомир. 2021. Основи система безбедности – са основама истраживања безбедносних појава. Нови Сад: Правни факултет.
  • Стајић, Љубомир и Радојица Лазић. 2015. Увод у националну безбедност. Београд: Академија за националну безбедност, ЈП „Службени гласник“.
  • Стајић, Љубомир и Горан Милошевић. 2017. „Финансијска делатност државе као фактор економске безбедности – осврт на Републику Србију“. Српска политичка мисао 55 (1): 175–195.doi.org/10.22182/spm.5512017.9.
  • Стратегија националне безбедности, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 94/2019.
периодика Политика националне безбедности 1/2022 1/2022 УДК: 338.24:355.02 67-79