Izaberi jezik:
Tema broja

PROTIVREČNOSTI GLOBALIZACIJE I MODELI MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA

EKONOMIJA I POLITIKA U MEĐUNARODNOJ TEORIJI: REALISTIČKA PERSPEKTIVA

Sažetak

Odnos političko-bezbednosne i ekonomske problematike predstavlja specifičnu oblast u okviru međunarodne teorije. Kada u međunarodno-ekonomskim pitanjima postoji izražen element političkog, tada se međunarodna politička ekonomija može posmatrati kao deo nauke o međunarodnim odnosima: bilo kao njena pod-disciplina ili kao jedan od njenih teorijskih pristupa/paradigmi. Autor analizira specifičan pristup proučavanju međunarodne političko-ekonomske problematike: onaj koji nudi realistička teorija. U odsustvu politički neutralnog tržišta, privredno-trgovinski odnosi prožeti su političkim dimenzijama, uključujući, neretko, i bezbednosne kalkulacije svojstvene realističkoj teoriji. Uvek kada se odnosi političkih jedinica u međunarodnom sistemu kreću između saradnje i sukoba, oni su u svojoj osnovi potencijalno politički. Kao što se politička sredstva mogu upotrebljavati radi ostvarivanja ekonomskih ciljeva, tako se i ekonomske mere koriste za ostvarivanje ciljeva iz sfere politike – ovo je najočiglednije na primeru međunarodnih ekonomskih sankcija. Pored toga, savremeni međunarodno-politički trenutak sve češće uzrokuje uvezivanje ekonomskih i političko-bezbednosnih pitanja. U novim međunarodnim okolnostima, ali i nekada nekonvencionalnim oblastima, poput međunarodne ekonomije, postoji prostor za realističku teoriju međunarodnih odnosa. Ona je, svakako, morala da prođe kroz brojne i značajne transformacije – odbacujući, za početak, nekadašnji rigidni determinizam (vojne) moći – i može se tvrditi da upravo u ovoj sposobnosti da se menja i prilagođava, kako u pogledu sopstvenih tehnika i instrumenata, tako i u pogledu postavljenih istraživačkih programa, leži jedan od ključnih kvaliteta realističke teorije. Nesporno je da, u meri u kojoj su u savremenoj politici ekonomska pitanja isprepletena sa političko-bezbednosnim, nauka o međunarodnim odnosima i, u okviru nje, realistička teorija, predstavljaju nezaobilazno sredstvo njihovog razumevanja.

Ključne reči:

Reference

  1. Волц Кенет Н., Теорија међународне политике, Центар за цивилно-војне односе – Александрија прес, Београд, 2008.
  2. Кегли Јр. Чарлс В., Виткоф Јуџин Р., Светска политика: тренд и трансформација, Центар за студије Југоисточне Европе – Факултет политичких наука Универзитета у Београду – Дипломатска академија Министарства спољних послова Србије и Црне Горе, Београд, 2006.
  3. Манделбаум Мајкл, Идеје које су освојиле свет Мир, демократија и слободна тржишта у двадесет и првом веку, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  4. Mанделбаум Мајкл, Треба ли свету Голијат? Како Америка делује као светска влада у 21. веку, Филип Вишњић, Београд, 2005.
  5. Милошевић Александар, Живојиновић Драган, „Ми у долар (не) верујемо – последице смањења глобалне улоге долара по укупну моћ Сједињених Америчких Држава“, Годишњак Факултета политичких наука, 9, Јун 2013, стр. 81-99.
  6. Новичић Жаклина, „Комерцијални либерализам“, у зборнику: Међународна безбедност: теоријски приступи (приредили: Милан Липовац, Драган Живојиновић), Иновациони центар Факултета безбедности – Академска књига, Београд, 2014, стр. 197-218.
  7. Baldwin David A., Economic Statecraft, Princeton University Press, Princeton [NJ], 1985.
  8. Baldwin David A. (ed.), Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate, Columbia University Press, New York [NY], 1993.
  9. Baylis John, Smith Steve, Owens Patricia, The Globalization of World Politics – An Introduction to International Relations, Oxford University Press, New York, 2008.
  10. Drezner, Daniel W., “The Hidden Hand of Economic Coercion”, International Organization, 57(03), June 2003, стр. 643–659.
  11. Frieden, Jeffrey A., Lake David A. (eds.), International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth, Routledge, London, 2000.
  12. Gilpin Robert, War and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
  13. Gilpin Robert, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, Princeton [NJ], 1987.
  14. Gilpin Robert, S. Power and the Multinational Corporation, Basic Books, New York [NY], 1975.
  15. Gregory Paul R., Stuart Robert C., The Global Economy and Its Economic Systems, South-Western-Cengage Learning, Boston [MA], 2014.
  16. Grieco Joseph M., Ikenberry G. John, State Power and World Markets: The International Political Economy, W. W. Norton, New York [NY], 2003.
  17. Guzzini Stefano, Realism in International Relations and International Political Economy – The Continuing Story of a Death Foretold, Routledge, London, 2002.
  18. Ikenberry G. John, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis and Transformation of the American World Order, Princeton University Press, Princeton [NJ], 2011.
  19. Ikenberry G. John (ed.), Power, Order and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
  20. Jervis Robert, “Realism in the Study of World Politics“, International Organization, 52(4), Autumn 1998, стр. 971-991.
  21. Katzenstein Peter J., Keohane Robert O., Krasner Stephen D., “International Organization and the Study of World Politics”, International Organization, 52(4), Autumn 1998, стр. 645-685.
  22. Keohane Robert O., After Hegemony – Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton University Press, Princeton [NJ], 2005.
  23. Keohane Robert O., Nye Joseph S., Power and Interdependence, 4th Ed., Longman-Pearson, Boston [MA], 2012.
  24. Krasner Stephen, “The Accomplishments of International Political Economy”, in: International Theory: Positivism and Beyond (eds. Steve Smith, Ken Booth, Marysia Zalewski), Cambridge University Press, Cambridge, 1996, стр. 108-127.
  25. Krasner Stephen, “State Power and the Structure of International Trade”, in: International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth (eds. Jeffrey A. Frieden, David A. Lake), Routledge, London, 2000, стр. 19-36.
  26. Krugman Paul R., Obstfeld Maurice, International Economics – Theory and Policy, Addison Wesley, Boston [MA], 2003.
  27. Luttwak Edward N., “From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce”, The National Interest, 20, Summer 1990, стр. 17-23.
  28. Mastanduno Michael, “Economics and Security in Statecraft and Scholarship, International Organization, 52(04), September 1998, стр. 825–854.
  29. Mearsheimer John J., Can China Rise Peacefully, Internet, http://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204, 20/03/2016.
  30. Oatley Thomas, International Political Economy, 5th Ed., Longman-Pearson, Boston [MA], 2011.
  31. Salvatore Dominick, International Economics, 11th Ed., Wiley, Hoboken [NJ], 2013.
  32. Scholte Jan Art, “Global Trade and Finance”, in: The Globalization of World Politics – An Introduction to International Relations (eds. John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens), Oxford University Press, New York, 2008, стр. 450-467.
  33. Wohlforth William C., “Gilpinian Realism and International Relations”, International Relations, 25(4), December 2011, стр. 499-511.
  34. Woods Ngaire, “International Political Economy In an Age of Globalization”, in: The Globalization of World Politics – An Introduction to International Relations (eds. John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens), Oxford University Press, New York, 2008, стр. 248-252.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2016 УДК 339.9.012:327 121-134
ç