Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

EKONOMIJA I EKONOMSKE INSTITUCIJE

Sažetak

Ekonomske institucije su nerazdvojan segment ekonomije i ekonomskog sistema čiji se fundamentalni zadatak može svesti na „sistem ponašanja“ koji u svom pojedinačnom odlučivanju naglašava kriterije ekonomske optimalnosti i realnosti. Ove osobenosti krcate su racionalnostima u smislu njihovog funkcionisanja, fluktuiranja, suprotstavljanja… Otuda ih je nužno ceniti i uvažavati bez iluzija i onih apstraktnih ideja koje su očigledno antiekonomske, a koje uvek čine, na kraći i duži rok, gubitak dohotka i supstance kapitala. Tim pre, jer se niz procesa, pojava i tendencija, koje su zasnovane na osobenostima tržišta i subjektivnoj moći poli­tike, javljaju … „neodređeno, lelujavo, haotično“… (Zigmund Bauman). Ekonomske institucije su postale nerazdvojni impuls savremenih ekonomskih i politič­kih tokova. Međutim, one su pokazale gotovo nepremostivu razliku između pokušaja njihovog objašnjenja u političkoj teoriji, u segmentu načela politike i njenih principa i prakse oragnizovanja i delovanja u jedinstvu procesa političkog organizovanja. Pojavljuju se kao institucija konzervativizma ili impuls promena unutar društvenog poretka sa tokovima ko­ri opredeljuju politički i društveni život. U svom istorijskom razvoju ekonomska misao nije razvijala misao o ekonomskim institucijama, njenim osobinama, svojstvima, uticajima na ekonomske procese i dr. To je i osnovni razlog da se u okviru istraživačkog projekta “Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u okvi­ru međunarodnih integracija” (Br. 179009.), posebno analiziraju problemi i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom, društvenom razvoju i neminovnoj perspektivi.

Ključne reči:

Reference

  1. Петар Бојанић и Иван Младеновић, Колектив аутора, Институције и институционализам, Службени гласник, 2010,
  2. Foley D., “Problems versus Conflicts: Economic Theory end Ideology”, American Economic Association Papers and Proceedings, Vol.65, May, 1975,
  3. Douglass C. Nort, Institucije, institucionalna promena i ekonomska uspešnost, Masmedia, Zagreb, 2003.
  4. Warren J. Samuels, „Institutional Economics“, The Journal of Economic Education, Vol. 15, No. 3, Summer 1984, pp. 211 216.
  5. Rothstein B., Political Institucions: an Overview, Oxford University Press, 1996,
  6. Золтан Мерта, Поговор, Анти-еквилибриум, Јанош Корнаи, Центар за културну делатност, Загреб, 1983.
  7. Миомир Јакшић, Александра Прашчевић, Политичка макроекономија, ЕФ, Београд, 2010,
  8. Миомир Јакшић, Л. Пејић, Развој економске мисли, Економски факултет, Београд, 2001,
  9. Љубисав Марковић, Капитал, економија и социјализација, Факултет полититичких наука, Београд, 2004,
  10. John Maynard Keunes, Општа теорија запослености, камате и новца, Култура, Београд, 1956,
  11. Економски дијалози, Службени гласник, Београд, 2008.
PERIODIKA Politička revija 2/2013 УДК: 330.34:316.334 185-206
ç