Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЏЕЈМС ЈУНКЕР: ПОСТХЛАДНОРАТОВСКИ ХОРИЗОНТИ СВЕТСКЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

Полазећи од прилика у постхладноратовском раздобљу рад даје пресек кроз теоријске радове који у овом периоду оживљавају интересовање за идеју глобалних наддржавних интеграција, то јест идеју Светске државе, без обзира да ли се оне према њој односе афирмативно, амбивалентно или негативно. Затим се, међу ретким примерима афирмативног односа ка реализацији идеје Светске државе, рад усмерава на предлог америчког економисте Џејмса Јункера изнетог у његовим књигама „Светска унија на хоризонту” (1993) и „Идеја светске владе: од древних времена до 21. века” (2011). У раду се, коришћењем аналитичко-синтетичког метода, детаљно проучавају Јункерова економистичка виђења и институционални предлози за изградњу „минималне” Светске државе (коју он назива Федералном унијомn демократских држава) као и његов глобални план за превазилажење јаза између богатог Севера и сиромашног Југа као, по његовом виђењу, главне препреке глобалних наднационалних интеграција. Завршни део рада намењен је критичком осврту на Јункерове идеје који узима у обзир савремене економске и политичке процесе у времену настанка мултиполарног света и показује дај е он, упркос значајном уложеном труду, нереалан и у садашњим условима неостварив.

кључне речи:

Референце

  Атали, Жак. 2010. Криза, а после? Београд: Хедоне.

  Вент, Александар. 2009. „Зашто је светска држава неизбежна?” У Светска власт, ур. Петар Бојанић и Јован Бабић, 113–158. Београд: Службени гласник.

  Гајић, Александар. 2012. Идеја светске државе. Београд: Правни факултет.

  Amstutz, Mark. 1999. International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics, second edition. New York: McGraw-Hill Collegе.

  Archibugi, Daniele. 2008. The Global Commonwealth of Citizens, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

  Baratta, Joseph. 2003. The Politics of World Federation. Westport, CT: Greenwood Publishing Group.

  Bojanić, Petar, i Jovan Babić, ur. 2009. Svetska vlast. Beograd: Službeni glasnik.

  Bojanić, Petar, i Jovan Babić, ur. 2012. Globalno upravljanje svetom. Beograd: Pravni fakultet.

  Deudney, Daniel. 2006. Bounding Power: Republican Security Theory from the Polis to the Global Village. Princeton: Princeton University Press.

  Ejdus, Filip. 2012. Međunarodna bezbednost: teorije, sektori i nivoi. Beograd: Službeni glasnik i Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

  Falk, Richard. 1975. Study of the Future Worlds. New York: Free Press.

  Falk, Richard. 1995. On Human Governance: Toward a New Global Politics. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.

  Glossop, Ronald. 1993. World Federation? A Critical Analysis of Federal World Government. Jefferson: McFarland Publishing.

  Held, David. 2004. Global Conventant. Cambridge: Polity Press.

  Hofman, Stenli. 2009. „Svetska vlast: prevazilaženje utopije.” U Svetska vlast, ur. Jovan Babić i Petar Bojanić, 95–107. Beograd: Službeni glasnik.

  Junker, James. 1993. World Union on the Horizon. Lanham NY: University Press of America.

  Junker, James. 2011. The Idea of World Government: From Ancient Times to Twenty First Century. London: Routledge.

  Mc Grew, Anthony, and David Held. 2002. Governing Globalization. London: Polity.

  Mitrany, David. 1975. The Functional Theory of Politics. London: Martin Robertson.

  Schwartzberg, George. 2004. Revitalizing UN – Reform Throught Weighted Voting. New York: Institute for Global Policy.

  Strauss, Andrew. 2005. Taking Democracy Global: Assessing the Benefits and Challenges of a Global Parliamentary Assembly. London: One World Trust.

  Talbott, Strobe. 1992. “The Birth of the Global Nation.” Time, 20th July 1992.

  Zürn, Michael. 2018. A Theory of Global Governance: Authority, Legitimacy, and Contestation. Oxford: Oxford University Press.

Политичка ревија 1/2024 1/2024 УДК 327(100) 107-123