Izaberi jezik:
Tema broja

POLEMIKE, OSVRTI I PRIKAZI

DVE OPCIJE ZA SRPSKI NAROD: OBNOVA SRBISTIKE ILI RASPARČAVANJE (JEZIKA, NARODA, DRŽAVE)

Sažetak

Godine 2017. navršava se 20 godina od nastanka Pokreta za obnovu srbistike. Iste 1997. godine osnovan je i Odbor za standardizaciju srpskog jezika pri SANU. I Pokret i Odbor su okupljali filologe koji su nudili ideje za rešavanje filoloških problema posle razbijanja Jugoslavije i napuštanja jugoslavistike i srbokroatistike. Ta rešenja nisu bila na istoj liniji. Od odnosa prema ovim rešenjima zavisiće ne samo budućnost srpske nacionalne filologije nego i sudbina srpskog naroda.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 3/2017 УДК 811.163.41’27 243-260
ç