Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

DRŽAVNO PITANJE U TEORIJSKOJ MISLI SLOBODANA JOVANOVIĆA

Sažetak

Bavljenje državom staro je koliko i sama država. Njen nastanak, razvoj i ustavno ustrojstvo pokazuju u kojoj meri je državno pitanje važno u teorijskoj misli. U literaturi postoji veliki broj temata u kojima se nastoji objasniti suština državnog pitanja, polazeći od pojedinačnih aspekata njenog funkcionisanja. Čini se da ne postoji autor, u pravnoj i politikološkoj teoriji, koji se nije okušao na ovom polju. Tako je bilo i sa gorostasom naše pravne, politikološke, sociološke, književne, istorijske misli Slobodanom Jovanovićem. On je raspravnim stilom studiozno obradio pitanje države, uvažavajući teorijska dostignuća svojih prethodnika i savremenika. Inspirisan idejama francuskih prosvetitelja, o kojima je takođe pisao, Slobodan Jovanović ukazuje na materijalnu i duhovnu dimenziju unutrašnjeg i spoljašnjeg ustrojstva države. Njegovo izuzetno poznavanje društvenih i političkih prilika u zemlji bilo je inspirativno za predlaganje budućih rešenja važnih državnih pitanja. Time je širina i dubina teorijske misli Slobodana Jovanovića veća, jer čitaoci njegovih dela pred sobom imaju vredno štivo koje prevazilazi prostorne i vremenske okvire. On nije pripadao autorima koji važna teorijska pitanja obrađuju olovno teškim perom, već razgovornim stilom koji omogućava upoznavanje materije širem krugu čitalaca. Zato je s punim pravom profesor Stevan Vračar uvrstio Slobodana Jovanovića u red ličnosti, koje čine dragocenu naučnu baštinu srpskog naroda i države.

Ključne reči:

Reference

  • Antonić, Slobodan. 2010. „Klasni rat: Lenjinovo nasleđe.” Sociološki pregled XLIV: 159-204.
  • Bodin, Jean. 1993. Les six livres de la République. Ville de Saguenay, Québec: Chicoutimi.
  • Volić-Hellbusch, Jelena. 2012. „Sudstvo u Trećem Rajhu.” Pravni zapisi 3: 36-53.
  • Zakošek, Nenad. 1989. „Problem legitimnosti vlasti.” Politička misao 26: 44-55.
  • Jovanović, Slobodan. 1932a. Vođi francuske revolucije. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon.
  • Jovanović, Slobodan. 1936b. Država knj. 1. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon.
  • Jovanović, Slobodan. 1936v. Država knj. 2. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon.
  • Joksić, Ivan, i Jež, Zdravko. 2014. „Teorijske postavke i ideje o pravnoj državi.”, Kultura polisa 11: 341-360.
  • Milosavljević, Boris. 2013. „Marksistička kritika studije Slobodana Jovanovića o Marksu. Praksa i dijalektika.” Тheoria 56: 15-40.
  • Pusić, Eugen. 1990. Dioba vlasti. Beograd: Naprijed.
  • Terzić, Predrag. 2020. „Ideja slobode u pravno – političkim delima Slobodana Jovanovića.” Srpska politička misao 68: 79-98. doi.org/10.22182/spm.6822020.3.
  • Šoć, Andrija. 2013. „Kant i legitimnost pobune protiv suverena.” Theoria 56: 63-77.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2021 1/2021 УДК 321.01:929 Jovanović S. 65-86
ç