Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДРЖАВНО ПИТАЊЕ У ТЕОРИЈСКОЈ МИСЛИ СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Сажетак

Бављење државом старо је колико и сама држава. Њен настанак, развој и уставно устројство показују у којој мери је државно питање важно у теоријској мисли. У литератури постоји велики број темата у којима се настоји објаснити суштина државног питања, полазећи од појединачних аспеката њеног функционисања. Чини се да не постоји аутор, у правној и политиколошкој теорији, који се није окушао на овом пољу. Тако је било и са горостасом наше правне, политиколошке, социолошке, књижевне, историјске мисли Слободаном Јовановићем. Он је расправним стилом студиозно обрадио питање државе, уважавајући теоријска достигнућа својих претходника и савременика. Инспирисан идејама француских просветитеља, о којима је такође писао, Слободан Јовановић указује на материјалну и духовну димензију унутрашњег и спољашњег устројства државе. Његово изузетно познавање друштвених и политичких прилика у земљи било је инспиративно за предлагање будућих решења важних државних питања. Тиме је ширина и дубина теоријске мисли Слободана Јовановића већа, јер читаоци његових дела пред собом имају вредно штиво које превазилази просторне и временске оквире. Он није припадао ауторима који важна теоријска питања обрађују оловно тешким пером, већ разговорним стилом који омогућава упознавање материје ширем кругу читалаца. Зато је с пуним правом професор Стеван Врачар уврстио Слободана Јовановића у ред личности, које чине драгоцену научну баштину српског народа и државе.

кључне речи:

Референце

  • Antonić, Slobodan. 2010. „Klasni rat: Lenjinovo nasleđe.” Sociološki pregled XLIV: 159-204.
  • Bodin, Jean. 1993. Les six livres de la République. Ville de Saguenay, Québec: Chicoutimi.
  • Volić-Hellbusch, Jelena. 2012. „Sudstvo u Trećem Rajhu.” Pravni zapisi 3: 36-53.
  • Zakošek, Nenad. 1989. „Problem legitimnosti vlasti.” Politička misao 26: 44-55.
  • Jovanović, Slobodan. 1932a. Vođi francuske revolucije. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon.
  • Jovanović, Slobodan. 1936b. Država knj. 1. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon.
  • Jovanović, Slobodan. 1936v. Država knj. 2. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon.
  • Joksić, Ivan, i Jež, Zdravko. 2014. „Teorijske postavke i ideje o pravnoj državi.”, Kultura polisa 11: 341-360.
  • Milosavljević, Boris. 2013. „Marksistička kritika studije Slobodana Jovanovića o Marksu. Praksa i dijalektika.” Тheoria 56: 15-40.
  • Pusić, Eugen. 1990. Dioba vlasti. Beograd: Naprijed.
  • Terzić, Predrag. 2020. „Ideja slobode u pravno – političkim delima Slobodana Jovanovića.” Srpska politička misao 68: 79-98. doi.org/10.22182/spm.6822020.3.
  • Šoć, Andrija. 2013. „Kant i legitimnost pobune protiv suverena.” Theoria 56: 63-77.
периодика Српска политичка мисао 1/2021 1/2021 УДК 321.01:929 Jovanović S. 65-86